Výukové materiály

Milí žáci,
během mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budeme prostřednictvím této webové stránky zveřejňovat úkoly pro žáky 2. stupně. 

Český jazyk 

Anglický jazyk 

Interaktivní učebnice: Happy House 1, Happy House 2, Happy Street 1, Happy Street 2, Project 1, Project 2, Project 3, Project 4

Německý jazyk

Matematika

Informatika

Dějepis

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Výtvarná výchova

Ochrana člověka za mimořádných událostí

CIZOJAZYČNÁ KNIHOVNA