Výchovný ústav Nový Jičín nabízí konzultace odborníků pro rodiče:

p. Mária Hlavinková

terapeut ústavu              pondělí 11 – 15 hodin          tel 604 997 027  / 556 764 954

p. Bc. Petr Macíček

speciální pedagog           středa 13 – 17 hodin            tel 790 248 942  /  556 764 934

p. Mgr. Pavla Veselková

speciální pedagog           čtvrtek 9 – 12 hodin            tel 608 782 087  /  556 764 952

p. Mgr. Petr Bílský

psycholog/ředitel           pátek  9 – 12 hodin              tel 732 279 215 / 556 764 932

V těchto konzultačních hodinách budou zájemcům bezplatně poskytovány základní informace a poradenství v oblasti problémového chování adolescenční mládeže, jejího styku s alkoholem, návykovými látkami, záškoláctvím, nežádoucím či protiprávním chováním.
Dalším okruhem může být problematika rodinných vztahů a dopady těchto vztahů na chování nezletilých.