Projekty EU

Projekty SIPVZ

1) Integrace žáků do výuky pomocí ICT prostředků

 • rozšíření materiálního vybavení školy a zkvalitnění výuky pro nápravnou péči o děti se specifickými poruchami učení
 • příprava, organizace a zajištění celého projektu z hlediska materiálního vybavení a postupů pro výuku
 • 126 182,- Kč / MŠMT ČR /  12/2004

2) Vytvoření výukového materiálu do  chemie na ZŠ

 • vytvoření výukového programu do předmětu chemie
 • příprava, organizace a zajištění celého projektu pro vytvoření výukového programu do předmětu chemie
 • výukový materiál: Chemie
 • 184 039,- Kč / MŠT ČR / 09/2005

3) Dějepis na internetu

 • vytvoření výukového programu do předmětu dějepis
 • příprava, organizace a zajištění celého projektu pro vytvoření výukového programu do předmětu dějepis
 • výukový materiál: Dějepis
 • 213 610,- Kč / MŠMT ČR / 12/2005

4) Zeměpis mně baví

 • byl vytvořen výukový materiál“Přírodní obraz Země“, vznikla plně vybavená ICT technikou odborná učebna pro výuku zeměpisu
 • příprava, organizace a zajištění celého projektu pro vytvoření výukového programu do předmětu zeměpis, zajištění a dozor při dodávce učebny
 • výukový materiál: Zeměpis
 • 409 469,- Kč / MŠMT ČR / 09/2006

5) Rozvoj informační gramotnosti veřejnosti se zaměřením na rodiče žáků školy

 • byla vytvořena metodika a postupy pro realizaci kurzů z řad rodičů a provedena příprava celého projektu. Účastníci kurzu byli proškoleni v okruzích- operační program Windows, textový editor Word, tabulkový kalkulátor Excel, Internet a elektronická pošta.
 • příprava, organizace a zajištění celého projektu pro vytvoření postupu výukových metod, organizace kurzů pro rodiče. Projekt byl realizován na základě zjištěného zájmu mezi rodiči o proškolení v rámci informační gramotnosti.
 • výukový materiál: Učební texty
 • 238 107,- Kč / MŠMT ČR / 12/2006

6) Průřezová témata „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ na internetu

 • vznikla metodika a postupy pro realizaci uvedeného tématu- začlenění do výuky, náměty do výuky, řešení nouzových situací a provedena příprava celého projektu. V rámci projektu vznikl výukový materiál s názvem „Survival- Ochrana člověka za mimořádných událostí“ (zabezpečení osob za MUvČR, živelné pohromy, terorismus, havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie jaderných zdrojů, individuální ochrana a kolektivní ochrana, první pomoc.
 • výukový materiál: Survival – Ochrana člověka za mimořádných událostí
 • 233 565,- Kč / MŠMT ČR / 12/2006