Kalendář akcí školy

2017/2018

2016/2017

ČERVEN

 • 2.6.   Pohár starosty
 • 5.6.   Vyhodnocení soutěží ve FOKUSU
 • 5. – 9.6.   Ozdravný pobyt 3. a 4. ročník
 •  6.6.   KŠ – Život k sežrání – 2. stupeň (50,- Kč)
 •  6.6.   Návštěva knihovny – 5.C
 •  7.6.   FOKUS – Den bez úrazů
 •  7.6.   Exkurze do Osvětimi – zájemci 9. ročníku
 • 15.6.   Muzeum – program LES – 6.A, 6.C, 7.C
 • 16.6.   Ekologický program OHROŽENÁ ZVÍŘATA – 2. ročník
 • 19.6.   Ekologický program OHROŽENÁ ZVÍŘATA – 1. ročník
 • 20.6.   Exkurze Helfštýn – Teplice – 5.A, 5.C
 • 20.6.  Exkurze – 7.C
 • 20.6.   Hra „Finanční svoboda“ – 9. ročník
 • 21.-23.6.   Branný kurz – 8. ročník
 • 22.6.   ŠD – filmové představení Tajný život mazlíčků
 • 26.6.   Vyhodnocení žáků na radnici starostou města
 • 29.6.   Vyhodnocení  školního roku v kině Květen
 
 
KVĚTEN
 •   2.5.  Plavecký výcvik 4. tříd
 •  3.5.   Fotografování tříd
 •  3.5.   Krajské finále ve volejbalu – starší žákyně
 •  4.5.   Fotografování tříd
 •  4.5.   Protidrogový vlak (pro vybrané žáky 8. a 9. ročníku)
 •  4.5.    15:30 – 1630  Předškoláček
 •  5,5.   Krajské finále ve volejbalu – starší žáci
 •  5.5.   SURVIVAL 6.-7. ročník
 •  5.5.   Den prevence 8.-9. ročník
 •  9.5. – 26.5.  Testování žáků 5. a 9. tříd (ČŠI)
 •  9.5.    Plavecký výcvik 4. tříd
 • 10.5.   Mc Donalds´Cup
 • 10.5.   Soutěž „Mladý zahrádkář“
 • 10.5.   Májové ladění
 • 10.5.   Pohár starosty – plavecké disciplíny (8:00 – 9:30)
 • 11.5.   Štafetový pohár
 • 11.5.    15:30 – 1630  Předškoláček
 • 11.5.   Ukázková hodina pro rodiče – 1. a 2. ročník
 • 11.5.   16:00 Schůzka s rodiči žáků příští sportovní třídy ve školní jídelně
 • 12.5.   ZOO Ostrava (zájemci 7. ročníku)
 • 12.5. Ekohraní ve Smetanových sadech – 1. až 3. ročník
 • 15.5.   RENARKON „Sexualita“ – 8.ABC (40,- Kč)
 • 15.5.   Den otevřených dveří Zdravotnické záchranné služby – 5.B, 5.C, ŠD
 • 16.5.   Plavecký výcvik 4. tříd
 • 16.5.   ŠD III. oddělení – Muzeum – program LES
 • 17.5.   Miniházená (4. a 5. ročník)
 • 17.5.   Ekosoutěž – sběr starých spotřebičů
 • 17.5.   Ukliďme Česko (10 žáků 9.A)
 • 20.5.   výlet ŠD – Galaxie Zlín
 • 23.5.   Branná soutěž WOLFRAM
 • 23.5.   Plavecký výcvik 4. tříd
 • 23.5.   Návštěva knihovny – 2.B
 • 23.5.   15:30  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
 • 24.5.   ŠD I. oddělení – Muzeum – program LES
 • 24. – 26.5.   Zájezd Berchtesgaden
 • 26.5.   Miniházená
 • 28.5.   FOKUS – Den dětí
 • 29.5. -2.6.   Ozdravný pobyt – 1. ročník
 • 30.5.   Plavecký výcvik 4. tříd
 • 30.5.   Návštěva knihovny – 2.C
 • 30.5.   Transfúzní stanice  – vybraní žáci 8. ročníku
 • 30.5.   ŠD II. oddělení – Muzeum – program LES
 • 30.5.   Vyhodnocení EKOSOUTĚŽE v kině Květen
 • 31.5.   Exkurze „Historická Olomouc“ – zájemci 7. ročníku
 
 
DUBEN
 •  4.4.   PPP „Pravda a omyly o kouření“ – 5.A, 5.B
 •  4.4.   Okresní kolo matematické olympiády
 •  4.4.   Velikonoce na zámku – 2.B, 2.C
 •  5.4.   PPP „Pravda a omyly o kouření“ – 5.C
 •  5.4.   PPP „Šikana a jak jí zabránit“ – 6.A
 •   5.4.   Okresní kolo recitační soutěže
 •  6.4.   Dopravní hřiště – 4.A
 •  6.4.   Zápis do 1. tříd
 • 7.4.   Puškinův památník – soutěž
 •  7.4.   Dopravní hřiště – 4.B
 •  7.4.   Velikonoce na zámku – 1.C
 •  7.4.   Malá kopaná
 •  7.4.   Rebelové na ostravské lokálce
 • 10.4.   HASÍK -6.A, 6.B, 6.C – 1. cyklus  
 • 10.4.   Koncert Pavla Nováka (60,- Kč) – 1. – 3. ročník
 • 11.4.   HASÍK – 2.A, 2.B, 2.C – 1. cyklus
 • 11.4.   Mc Donalds´Cup
 • 13.-14.4.  Velikonoční prázdniny
 • 19.4.   Ekosoutěž – sběr starých spotřebičů
 • 20.4.  RENARKON – 5.ABC, 3.ABC (40,- Kč)
 • 20.4.   PPP „Šikana a jak jí zabránit“ – 6.BC
 • 20.4.   15:30 – 1630  Předškoláček
 • 21.4.   Den Země
 • 21.4.   PPP „Bezpečnost a chování na internetu, kybešikana“ – 4.AB
 • 24.4.   RENARKON – 4.AB, 2.ABC (40,- Kč)
 • 24.4.   RENARKON „Extremismus“ – 9.ABC (40,- Kč)
 • 24.4.   Den Země – ŠD
 • 25.4.   Třídní schůzky
 • 25.4.   Plavecký výcvik 4.A, 4.B
 • 26.4.   Záchranná stanice Bartošovice – 6. ročník
 • 26. – 27.4.   Přehlídka profesí – Řemeslo má zlaté dno
 • 26.4.   HASÍK – 2.A, 2.B, 2.C – 2. cyklus
 • 27.4.   HASÍK – 6.A, 6.B, 6.C – 2. cyklus
 • 27.4.   PPP „Sebeovládání a odkládání povinností“ – 9.AB
 • 27.4.    15:30 – 1630  Předškoláček
 • 28.4.   PPP „Sebeovládání a odkládání povinností“ – 9.C
 • 29.4.   Soutěž tanečního kroužku ve FOKUSU
 
 
BŘEZEN
 •  1.3.    POLICIE ČR – Bereš? Zemřeš! (8:30 7.B)
 •  1.3.   Chodec a cyklista – 1.A, 1.B, 1.C
 •  3.3.    7:00 – 7:30  Sběr papíru
 •  3.3.   KŠ – Kocourek Modroočko – 2.A, 2.B, 2.C (80,- Kč)
 •  7.3.   Den otevřených dveří
 •  8.3.   Preventivní program – 8.B
 •  9.3.   7:30 – 8:30 a 15:00 – 16:00  vydávání zápisových lístků
 • 10.3.   Okresní kolo ve vybíjené – dívky 5. ročníku
 • 10.3.   Finále Českého poháru ve volejbalu v Hradci Králové – chlapci 9.C
 • 10.3.   Preventivní program 8.B
 • 14.3.   9:00 KŠ – Kocour v botách – 4.A, 4.B
 • 14.3.   Okrskové kolo v recitační soutěži
 • 15.3.   12:00 Muzeum NJ – Klobouky – 5.A
 • 16.3.   POLICIE ČR – Bereš? Zemřeš! (8:30 6.C)
 • 16.3.   Autorské čtení – Hana Šimková – 2.A, 2.B, 2.C
 • 16.3.   16:30 Schůzka rodičů ubytovaných cizinců v rámci projektu Erasmus+
 • 17.3.   Basketbal – chlapci
 • 17.3.   Autorské čtení – Hana Šimková – 3.A, 3.B, 3.C
 • 20.3.   KŠ – Pohádky ovčí babičky – 1.A, 1.B, 1.C (70,- Kč)
 • 20.3.   Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce
 • 21.3.   Krajské kolo matematické olympiády
 • 22.3.   Generální zkouška kulturního programu (Erasmus+)
 • 23.3.   Filmové představení – ŠD
 • 24.3.   Podívaná – přehlídka divadelních souborů
 • 26.3.- 2.4.   Návštěva učitelů a žáků v rámci projektu Erasmus+
 • 27.3.   PPP „Pravda a omyly o nelegálních drogách“ – 7.AB
 • 28.3.   PPP „Pravda a omyly o nelegálních drogách“ – 7.C
 • 28.3.   PPP „Předsudky a tolerance“ – 8.A
 • 29.3.   PPP „Předsudky a tolerance“ – 8.BC
 
 
ÚNOR
 •  1.2.   POLICIE ČR – Bereš? Zemřeš! (8:30 7.A)
 •  1.2.   Okresní kolo olympiády v českém jazyce
 •  1.2.   Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ – Hranice na Moravě
 •  2.2.   Planeta Země 3000 – Filipíny – 2. stupeň (60,- Kč)
 •  3.2.   Pololetní prázdniny
 •  6. – 10.2.    Lyžáček pro zájemce druhých tříd
 •  7.2.   Exkurze VARROC – přihlášení žáci 9. ročníku
 •  8.2.   Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce
 • 10.2.   Školní kolo přírodovědné olympiády
 • 10.2.   11:00 – 12:30 Plavecký výcvik 3.B 
 • 10.2.   7:00 – 7:30  Sběr papíru
 • 13. – 17.2.  Jarní prázdniny
 • 20.-24.2.   Lyžáček pro zájemce třetích tříd
 • 21.2.   Okresní kolo zeměpisné olympiády
 • 23.2.   Filmové představení – ŠD
 • 24.2.   9:30 – 11:00 Plavecký výcvik 2.B
 • 27.2.   Zvyšování právního vědomí,  osobní bezpečnost – 6.C, 7.C 
 • 28.2.   Projekt „Veselé zoubky“ – 1. ročník
 • 28.2.   Zvyšování právního vědomí, osobní bezpečnost – 6.A, 6.B, 7.A, 7.B
 • 28.2.   Školní kolo recitační soutěže
 
LEDEN
 •  2.1.   Vánoční prázdniny 
 •  3.1   9:30 – 11:00 Plavecký výcvik 2.C
 •  4.1.   10:30 – 11:30  Bruslení 5C
 •  6.1.   7:00 – 7:30  Sběr papíru
 •  6.1.   9:30 – 11:00  Plavecký výcvik 2.B
 •  6.1.   11:00 – 12:30  Plavecký výcvik 3.B
 •  8. – 13.1  LVK – 7. ročník
 •  9.1.   11:00 – 12:30  Plavecký výcvik 3.A
 • 10.1.   9:30 – 11:00  Plavecký výcvik 2.C
 • 11.1.   POLICIE ČR – Bereš? Zemřeš! (8:30 6.A, 10:30 6.B)
 • 11.1.   10:30 – 11:30  Bruslení 5.C
 • 13.1.   Miniházená – vybraní žáci 5. tříd
 • 13.1.   9:30 – 11:00  Plavecký výcvik 2.B
 • 13.1.   11:00 – 12:30  Plavecký výcvik 3.B
 • 16.1.   11:00 – 12:30  Plavecký výcvik 3.A
 • 16.1.   Preventivní program RENARKON – 2.ABC, 3.ABC (40,- Kč)
 • 17.1.   Florbal – st. žáci
 • 17.1.   9:30 – 11:00  Plavecký výcvik 2.C
 • 18.1.   10:30 – 11:30  Bruslení 5.C
 • 19.1.   Preventivní program RENARKON – 4.AB, 5ABC (40,- Kč)
 • 20.1.   9:30 – 11:00  Plavecký výcvik 2.B
 • 20.1.   11:00 – 12:30  Plavecký výcvik 3.B
 • 20.1.   Florbal – ml. žáci
 • 21.1.   Karneval ŠD
 • 23.1.   11:00 – 12:30  Plavecký výcvik 3.A
 • 24.1.    9:30 – 11:00  Plavecký výcvik 2.C
 • 25.1.   10:30 – 11:30  Bruslení 5.C
 • 26.1.   POLICIE ČR – Bereš? Zemřeš! (8:30 6.C)
 • 26.1.   ŠD – filmové představení
 • 27.1.   9:30 – 11:00  Plavecký výcvik 2.B
 • 27.1.   11:00 – 12:30  Plavecký výcvik 3.B
 • 31.1.   Vydání vysvědčení
 
 
PROSINEC
 •  1.12.  Vánoční jarmark
 •  1.12.  Branně plavecký výcvik 6. tříd 11:00 – 12:30
 •  5.12.  Den s Mikulášem na náměstí – ŠD
 •  6.12.  Exkurze Vánoční dědina v Rožnově pod Radhoštěm – 3.C
 •  7.12.  Miniházená
 •  7.12.  POLICIE ČR – Právní odpovědnost (8:30 – 8.B, 10:30 – 8.C)
 •  7.12.  Vánoce ve městě (program muzea NJ) – 4.B
 •  7.12.  Čertovská diskotéka ŠD 1.-3. ročník
 •  8.12.  Branně plavecký výcvik 6. tříd 11:00 – 12:30
 •  9.12.  Vánoce ve městě (program muzea NJ) – 3.A
 •  9.12.  Přednáška pro dívky 9. ročníku
 • 14.12.  8:00 – 12:00  Projektový den na SŠTZ (vybraní žáci 9. tříd)
 • 14.12.  8:00 – 12:15  Gymnázium – MOSTY (cizí jazyky + přírodní vědy)
 • 15.12. ŠD filmové představení
 • 15.12.  Branně plavecký výcvik 6. tříd 11:00 – 12:30
 • 15.12.  Vánoce ve městě (program muzea NJ) – 4.A
 • 16.12.  Návštěva ZŠ Hostašovice ve výuce
 • 16.-17.12.  Adventní zájezd – Badischl, Hallstatt
 • 19.12.  Krasobruslařská exhibice – 3.B, 5.C, 6.C, 7.A – zrušeno
 • 20.12.  Exkurze do Světa techniky – 9. ročník
 • 22.12.  Předvánoční ZUMBA
 • 23.12. – 2.1.  Vánoční prázdniny
LISTOPAD
 •   1.11.  ŠD – návštěva domova důchodců DUHA
 •  2.11.  Pernštejni – 4. až 7. ročník (40,- Kč)
 •  3. 11.  Exkurze Kopřivnice, Štramberk – 4. ročník
 •  4.11.  Sběr papíru
 • 7.-12.11.  Erasmus+ KA2 -Rumunsko – Buzau
 •  7.11.  Schůzka výkonné rady Spolku „Škola a život“
 •  9.11.  John and Mary – divadlo – 6. ročník (70,- Kč)
 • 10.11.  ŠD Tajuplný Laudonův dům (I. a III. oddělení)
 • 11.11.  Stolní tenis – chlapci
 • 15.11.  16:00 Rada rodičů
 • 16.11.  Aktivity na Dni otevřených dveří (EDUCA)
 • 18.11.  Školní kolo olympiády v českém jazyce
 • 21.11.  Slabikářový den (1. ročník)
 • 22.11.  Třídní schůzky – 2. stupeň (6.-9. ročník) v 15:30
 • 23.11.  Halová kopaná
 • 23.11.  Beseda ředitele SZTŠ s vybranými žáky 9. tříd
 • 23.11.  Školní kolo dějepisné olympiády
 • 24.11.  ŠD – filmové představení
 • 25.11.  Vánoční fotografování
 • 25.11.  Soutěž „Šikovné ruce“
 • 29.11.  Like Shakespeare – divadlo – 7. až 9. ročník (100,- Kč)
 • 29.11.  Finále – stolní tenis
ŘIJEN
 •  5.10.  Vycházka – Svinec, Kojetín – 4. ročník
 •  5.10.  Legiovlak
 •  5.10.  15:00 Drakiáda – ŠD
 • 10.10. 8:00 – 10:00  Komiksový workshop – 7.C
 • 11.10.  Renarkon – 1. blok – 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C (40,- Kč)
 • 12.10  8:30 Právní odpovědnost – 8.A
 • 13.10.  Třídní schůzky – 9. ročník + vycházející žáci z nižšího ročniku
 • 13.10.  Třídní schůzky 1. stupeň (1.-5. ročník)
 • 14.10.  8:30 O Balynce dobrém štěněti – 1.A, 1.B, 1.C (zdarma)
 • 19.10.  Renarkon – 1. blok – 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C (40,- Kč)
 • 20.10.  Exkurze U6 Vítkovice – 8. ročník
 • 20.10.  Projektový den gymnázia NJ – „Anglický jazyk a humanitní vědy“
 • 20.10.  Filmové představení – ŠD
 • 25.10.  Plackohraní – ŠD
 • 26.-27.10.  Podzimní prázdniny
 • 31.10.  8:30 Kouzelný dům – 3. ročník + 5. ročník (70,- Kč)
ZÁŘÍ
 •  3.9.  Městské slavnosti
 •  5.9.-7.9.  Adaptační kurz – 6.A, 6.B, 6.C
 •  5.9.  Zahájení plaveckého výcviku 3.C (pondělí 11:00 – 12:30)
 • 6.9.   Zahájení plaveckého výcviku 1.A (úterý 9:15 – 10:45)
 •  6.9.  Zahájení plaveckého výcviku 2.A (úterý 11.00 – 12:30)
 •  7.9.  Zahájení plaveckého výcviku 1.C (středa 8:45 – 10:15)
 •  7.9.  Zahájení plaveckého výcviku 1.B (středa 10:00 – 11:30)
 • 15.9.  15:30 Třídní schůzky – 3.A, 3.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C
 • 22.9.  Fotografování žáků 1. tříd
 • 22.9.  Filmové představení ŠD
 • 26.9.  Návštěva dopravního hřiště – 4.A
 • 26.9.  RENARKON „Vztahy“ – 6.A, 6.B, 6.C (40,- Kč)
 • 26.9.  RENARKON „Vliv médií“ – 7.A, 7.B, 7.C (40,- Kč)
 • 27.9.  Návštěva dopravního hřiště – 4.B
 • 27.9.  Projektový den gymnázia NJ „MOSTY“
 • 29.9.  Planetárium Ostrava – 5. ročník

 

 

2015/2016

ČERVEN
 •  3.6.  Pohár starosty
 •  6.6.  Preventivní program „Právní odpovědnost“ – 9.A, 9.B
 •  6.6. – 10.6.  Ozdravný pobyt – 2. a 3. ročník
 •  7.6.  Preventivní program „Právní odpovědnost“ – 9.C
 • 13.6. – 17.6.  Ozdravný pobyt – 4. ročník
 • 15. – 17.6.  Branný kurz – zájemci 8. ročníku
 • 15.6.  8:00  Dravci – 1. stupeň
 • 15.6.  9:30  Dravci – 2. stupeň
 • 29.6.  8:00 Ukončení školního roku – 1. stupeň v kině Květen
 • 29.6.  9:30  Ukončení školního roku – 2. stupeň v SVČ FOKUS
 
KVĚTEN
 •  2.5.  8:00 Preventivní program „Pravda a omyly o kouření“ – 7.C
 •  2.5.  10:00  Preventivní program „Komunikace a řešení konfliktů“ – 8.A
 •  3.5.  8:00   Preventivní program „Komunikace a řešení konfliktů“ – 8.C
 •  3.5.  Minifotbal
 •  4.5.  8:00   Preventivní program „Komunikace a řešení konfliktů“ – 8.B
 •  4.5.  10:15 – 11:40  Návštěva městské knihovny – 1.C
 •  4.5.  Štafetový běh
 •  5.5.  Fotografování třídních kolektivů (foto 25,- Kč)
 •  5.5.  Mistrovství ČR ve volejbale
 •  6.5.  8:00 – 12:40  Návštěva dopravního hřiště – 4.B
 •  9.5.  8:00 – 12:40  Návštěva dopravního hřiště – 4.A
 •  9.5.  Soutěž zlatý list – vybraní žáci 5.A a 5.B
 • 10.5.  Rozkvetlé odpoledne – ŠD
 • 11.5.  Fotografování třídních kolektivů – náhradní termín
 • 11.5.  Ms Donald´s Cup – 2. a 3. ročník
 • 11.5.  10:15 – 11:40  Návštěva městské knihovny – 1.B
 • 12.5.  Okresní kolo „Mladý zahrádkář“
 • 12.5.  16:30 Schůzka rodičů a žáků k výjezdu do Polska v rámci projektu Erasmus+
 • 12.5.  Kvalifikace n Mistrovství ČR ve volejbale
 • 16.5 – 20.5.  Ozdravný pobyt 1. ročník
 • 18.5.  Exkurze Olomouc – zájemci 7. ročníku
 • 19.5. Pohár starosty – plavání
 • 20.5.  ZOO Ostrava – zájemci 7. ročníku
 • 20.5.  Miniházená
 • 21.5. – 29.5.  Polsko Inowroclaw – v rámci projektu Erasmus+
 • 26.5.  ŠD – filmové představení
 • 26.5.  15:30  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
 • 28.5.  ZOO Lešná – ŠD
DUBEN
 •  1.4.  Basketbal – ml. chlapci
 •  1.4.  Preventivní program Městské policie „Chodec a cyklista“ – pro 1. ročník
 •  4.4. – 15.4. testování SCIO – Stonožka (Čj, M, OSP)
 •  5.4.  Preventivní program RENARKONU „Zdravý životní styl“ – 2. ročník
 •  5.4.  Preventivní program RENARKONU „Společenské chování“ – 3. ročník
 •  5.4.  Okresní kolo matematické olympiády
 •  6.4.  Mc Donald´s Cup – 4. a 5. ročník
 •  6.4. Okresní kolo recitační soutěže
 •  6.4.  Muzeum NJ – lektorský program „Máš pod čepicí“ – 5.A
 •  7.4.  Street Hockey
 •  7.4.  Malá kopaná
 •  7.4.  15:30 – 16:30 Předškoláček 1
 • 12.4.  Třídní schůzky (společné) 15:30 – 17:00
 • 13.4.   Mc Donald´s Cup – 2. a 3. ročník
 • 13.4.  „Remeslo má zlaté dno“ – vybraní žáci
 • 14.4.  Krajské kolo soutěže Office Arena 2016
 • 14.4.  15:30 – 16:30  Předškoláček 2
 • 15.4.  Přijímací zkoušky na SŠ – 9. ročník
 • 18.4.  „Čas proměn“ – dívky 6. ročníku
 • 19.4.  Malá kopaná
 • 19.4.  ŠD Den Země
 • 19.4.  16:30 Schůzka rodičů budoucí sportovní třídy
 • 20.4.  8:15 – 9:30  Muzeum NJ – „Budko, budko, kdo v tobě hnízdí?“ – 4.B
 • 20.4.  10:45 – 11:45  Muzeum NJ – „Budko, budko, kdo v tobě hnízdí?“ – 4.A
 • 21.4.  8:55 – 9:40  Ukázková hodina pro rodiče 1. tříd
 • 21.4.  15:30 – 16:30  Předškoláček 3
 • 21.4.  Okresní kolo biologické olympiády
 • 21.4.  ŠD – filmové představení
 • 21.4.  Street Hockey – finále
 • 21.4.  Volejbal – okresní finále
 • 22.4.  Den Země
 • 22.4  Běh pro Verunku
 • 22.4.  Miniházená
 • 27.4.  „Bezpečné chování na internetu“ – 4. ročník (4.B v 8:00, 4.A v 10:00)
 • 28.4.   Volejbal – krajskéfinále
 • 28.4.   „Pravdy a omyly o kouření“ – 5. ročník (5.A v 8:00, 5.B v 10:00)
 • 28.4.  15:30 – 16:30  Předškoláček 4
 • 29.4.  „Pravdy a omyly o nelegálních drogách“ – 7. ročník (7.B v 8:00, 7.A v 10:00)
 • 29.4.  Záchranná stanice Bartošovice – 6. ročník
 
BŘEZEN
 •  3.3.   Divadelní představení Sněhurka – 1. ročník (80,- Kč)
 •  4.3.   Basketbal – dívky
 •  7.3.   Projektový den na SZTŠ
 •  8.3.   Okresní kolo chemické olympiády
 •   8.3.   Vybíjená – dívky
 •  9.-12.3.   Lyžáček
 •  11.3.   7:00-7:30   Sběr papíru
 • 16.3.   Projektový den na SZTŠ
 •  18.3.   Projekt „Veselé zoubky“ – 1. ročníky
 • 18.3.   Podívaná – přehlídka divadelních souborů – Rebelové
 •  23.3.   Projekt „Anorexie“ – 8. ročník
 •  23.3.   Okresní kolo fyzikální olympiády
 •  24.-25.3.   Velikonoční prázdniny
 •  30.3.   9:00 Beskydské divadlo „Poslední trik G. Meliése“ – 4.AB, 5.B, 6. ročník (70,- Kč)
 •  30.3.   11:00  Beskydské divadlo „Poslední trik G. Meliése“ – 7. až 9. ročník (70,- Kč)
 •  31.3.   ABRAKA MUSICA – 1. až 5. ročník (50,- Kč)
 •  31.3.   10:30 ABRAKA MUSICA – 6. a 7. ročník (50,- Kč)
 
 
ÚNOR
 •  1.2. – 5.2.   Jarní prázdniny
 •  9.2.   8:30 – 10:00 Léčivá síla a moc rostlin – 4.B
 •  10.2.   Okresní kolo konverzační soutěže v Nj
 •  10.2.   Soutěž v Hranicích  „Hledáme nejlepšího chemika“
 •  11.2.   14:00-18:00 Zápis do 1. třídy
 •  12.2.   7:00-7:30 Sběr papíru
 •  12.2.   Házená  – 5. ročník (vybraní žáci)
 •  15.2.   Okresní kolo olympiády v Čj
 •  16.2.   Okresní kolo olympiády v Z
 •  17.2.   Promoce DAPI
 •  18.2.   12:00-13:45   Projektový den na SZTŠ – chemie + dílny (vybraní žáci 7.ABC)
 •  23.2.   11:00 Beskydské divadlo „Hodina Komenského“ – 8. a 9. ročník (70,- Kč)
 •  24.2.   Okresní kolo v konverzační soutěži z Aj
 
LEDEN
 •   7.1.   Florbal – semifinále v Kopřivnici
 •   8.1.   7:00-7:30   Sběr papíru
 •   8.1. – 10.1.  Volejbal – Český pohár starších žákyň v Brandýse nad Labem
 •  10.-15.1.  LVK – 7. ročník
 •  14.1.   „Gymnázium NJ deváťákům“ – humanitní vědy
 •  14.1.   Volejbal – kvalifikace Mistrovství republiky v Olomouci
 •  19.1.   8:30-13:30 Volba povolání (návštěva SZTŠ v Šenově) – 9.B
 •  19.1.   Okresní kolo matematické olympiády Z5 a Z9
 •  20.1.   Okresní kolo dějepisné olympiády
 •  20.1.   Školní kolo konverzační soutěže v Aj
 •  20.1.  Exkurze DAPI (studenti DAPI)
 •  21.1.   Pedagogická rada – hodnocení klasifikace a chování
 •  23.1.   10:00 – 13:00 Karneval ŠD
 •  25.1.   Olympiáda v Rj – krajské kolo
 •  26.1.   15:00 – 17:30 Den otevřených dveří
 •  26.1.   Soutěž OFFICE a ZAV
 •  26.1.   Planeta Země 3000 „Afrika – kolébka lidstva“ – 2. stupeň (60,- Kč)
 •  28.1.   8:00-9:40 školní kolo biologické olympiády
 •  28.1.   Vydání vysvědčení
 •  29.1.   Pololetní prázdniny
 
 
PROSINEC
 •  1.12.   Okresní finále ve volejbalu v Bílovci
 • 2.12.   9:30 Vánoce ve městě – 1.A
 •  2.12.   10:45 „Gymnázium NJ deváťákům“ – ostatní cizí jazyky
 •  2.12.   16:30 Erasmus + (KA2) – Dijon, schůzka žáků a rodičů
 •  3.12.   Vánoční jarmark 15:00 – 18:00
 •  3.12.   Vánoce ve městě – 1.B, 1.C
 •  4.12.   7:00-7:30 Sběr papíru
 •  4.12.   13:30-15:00 Mikuláš na náměstí – ŠD
 •  8.12.   13:45-16:00 „Valašská dědina“ Rožnov pod Radhoštěm – 3.A, 3.B
 •  9.12.   Semifinále ve florbalu v Kopřivnici – starší žáci
 •  9.12.   Preventivní program „Volný čas“ – 2. ABC
 •  9.12.    Preventivní program „Vztahy v kolektivu“ – 3. AB
 •  9.12.   Preventivní program „Šikana“ – 6. C
 •  9.12.   Preventivní program „Sexualita“ – 8. B
 • 10.12.   10:30 na náměstí „Vánoční pohádka“ – Rebelové
 • 11.12. – 21.12.   Výjezd v rámci projektu Erasmus + do Dijonu ve Francii (vybraní žáci)
 • 15.12.   Olympiáda z Čj – školní kolo
 • 15.12.   Astronomická olympiáda
 • 16.12.   Volejbal – finále krajského kola (starší žáci)
 • 17.12.   Volejbal – finále krajského kola (starší žákyně)
 • 17.12.   11:00 a 15:30  na náměstí „Předvánoční čas v písních a koledách“ – soubor flétniček
 •  17.12.   15:30 na náměstí „Vánoční rebélie“ – Rebelové
 • 18.12. – 19.12.   Předvánoční Rakousko
 • 22.12. – 3.1.   Vánoční prázdniny
LISTOPAD
 •  31.10. – 10.11.   Jazykově vzdělávací pobyt pro vybrané žáky – Španělsko
 •   4.11.   Preventivní program „Právní odpovědnost“ – 8.A, 8.B
 •   5.11.   Exkurze Ostrava Vítkovice
 •   6.11.   Sběr papíru 7:00 – 7:30
 •  11.11.   Preventivní program „Drogová závoslost“ – 6.A, 6.B
 •  11.11.   9:00 Exkurze „Pod čepicí“ – 3.B
 •  12.11.   9:00 Exkurze „Pod čepicí“ – 3.A
 •  12.11.   Pedagogická rada
 •  12.11.   16:00  Rada rodičů
 •  13.11.    Exkurze – Technické muzeum v Kopřivnici a Štramberk
 •  16.11.   Obora pro daňky Palačov
 •  18.11.   Preventivní program „Právní odpovědnost“ – 8.C
 •  18.11.   „Gymnázium NJ deváťákům“ – Aj
 •  19.11.    8:00  Exkurze „Mince a platidla“ – 5.A
 • 20.11.   Vánoční fotografování – 1. stupeň
 •  20.11.   10:00  Exkurze „Mince a platidla“ – 3.A
 •  24.11.   Třídní schůzky v 15:30
 •  25.11.   KŠ „Kapela jede“ – 3.A, 3.B, 5.A (70,- Kč)
 •  25.11.   Preventivní program „Drogová závoslost“ – 6.C

ŘÍJEN

 •  1.10.   Prohlídka města s průvodkyní informačního centra – 3.A
 •  1.10.   Třídní schůzky 2.-5. tříd v 15:30
 •  1.10.   Třídní schůzky 9. ročníku v 15:15 ve školní jídelně
 •  3.10.   Prohlídka města s průvodkyní informačního centra- 3.B
 • 5.-9.10.   Jazykově vzdělávací pobyt pro vybrané žáky – Korutany
 •  7.10.   KŠ – „Příhody včelích medvídků“ – 1.ABC, 2.ABC
 •  7.10.   15:00  imatrikulace DAPI
 •  8.10.   15:15  Drakiáda – ŠD
 •  8.10.   14:00  „Projekt 72 hodin“
 • 15.10.   10:00 Exkurze „Platidla a mince “ – 3.A
 • 18.-24.10.   Jazykově vzdělávací pobyt pro vybrané žáky – Brighton
 • 19.10.   Návštěva dopravního hřiště – 4.B
 • 20.10.   „Gymnázium NJ deváťákům“ – přírodovědná sekce – zrušeno
 • 23.10.   Návštěva dopravního hřiště – 4.A
 • 23.10.   10:00 Exkurze „Platidla a mince “ – 3.B
 • 29.-30.10.   Podzimní prázdniny
 • 31.10. – 10.11.   Jazykově vzdělávací pobyt pro vybrané žáky – Španělsko
 
ZÁŘÍ
 •  5.9.   Městské slavnosti
 • 7.-9.9.   Adaptační kurz – 6. ročník
 •  11.9.   Peníze a platidla – 7.A
 •  14.9.   Schůzka školního parlamentu – 13:45
 •  14.9.   Schůzka rodičů 6.A – 16:00 (Španělsko)
 •  17.9.   Třídní schůzky – 15:30 (pouze 6. ročník)
 •  18.9.   Hrad Starý Jičín – Běh pro Světlušku
 • 22.9.   Planetárium Ostrava – 5.A, 5.B
 • 24.9.   Sportovní akce pro vybrané žáky 9. ročníku (pořádá gymnázium NJ)
 • 24.9.   Schůzka rodičů – 16:00 (Korutany a Vídeň)
 • 29.9.   Preventivní program „Sebevědomí“ – 2.A, 2.B (40 Kč)
 • 29.9.   Preventivní program „Komunikační dovednosti“ – 3.A, 3.B (40 Kč)
 • 29.9.   Preventivní program „Vztahy v kolektivu“ – 6.A, 6.B, 6.C (40 Kč)
 
 
 

2014/2015

ČERVEN
 •  1.6.-5.6.   Ozdravný pobyt (2. – 4. ročník)
 •  2.6.   Basketbal
 • 5.6.    Pohár starosty
 •  9.6.    8:00-12:00  První pomoc – 8.A
 • 11.6.    8:00-12:00  První pomoc – 8.B
 • 12.6.    8:00-12:00  První pomoc – 8.C
 • 12.6.   9:00-10:45   Beseda v knihovně – 9.C
 • 15.6.   Vyhlášení EKOSOUTĚŽE v kině Květen
 • 16.6.   Vyhodnocení žáků na radnici
 • 16.6.   Projekt Ohrožená zvířata – první a druhý ročník + 9.B
 • 16.6.   Rozkvetlé odpoledne – ŠD
 • 17.-19.6.   Branný kurz – zájemci 8. ročníku
 • 17.6.   „Bludička“ Bludovice – 2.A, 2.B
 • 18.6.   Ekologický program LES – 4.A + 9.B
 • 18.-19.6.   Prožitkový program Kletná – 9.C
 • 19.6.     Ekologický program LES – 4.B + 9.B
 • 19.6.   Výlet – Helfštýn, Teplice – 5.A, 5.B
 • 19.6.   Návštěva knihovny – 2.B
 • 22.6.   Výlet na Starý Jičín – 7.A
 • 24.6.   Školní olympiáda – 4.-5. ročník
 • 25.6.   Školní olympiáda – 6.-9. ročník
 • 26.6.   Ředitelské volno
 • 29.6.   Slavnostní ukončení školního roku v kině Květen
 • 30.6.   Vydání vysvědčení
 • 1.7. – 31.8. Prázdniny
 
KVĚTEN
 •  2.5.   Mezinárodní zkoušky YLE
 •  5.5.    Oslavy 70. výročí konce 2. světové války v Evropě – Masarykovo nám. (4. – 9. ročník)
 •  6.5.    Návštěva knihovny – 3.B
 •  6.5.   „Zemědělství žije“ – 8.B
 • 6.5.    Dětská univerzita – slavnostní promoce
 •  7.5.     Pohár rozhlasu
 •  7.5.    Branný den – 6. a 7. ročník
 •  7.5.    Projekt „Jak se Iáček s Ypsilonkou skamarádili“ – 2. ročník
 • 8. – 10.5. NatTech – technický kroužek Praha
 • 11.5.    Soutěž „Zlatý list“ – 4. ročník
 • 12.5.    ZOO Ostrava – zájemci 7. ročníku (popř. 8. ročníku)
 • 12.5.    Okresní kolo Pythagoriády – 5. a 7. ročník
 • 13.5.   7:00 – 8:00 EKOSOUTĚŽ 2015 – sběr nefunkčních elektrospotřebičů
 • 13.5.   Mc Donaldś Cup (1.-3. ročník)
 • 13.5.   15:30 – 16:30 Májové ladění
 • 14.5.   Pohár rozhlasu
 • 14.5.    Okresní kolo Pythagoriády – 6. a 8. ročník
 • 14.5.    Fotografování tříd
 • 16.5.    výlet ŠD do ZOO Lešná
 • 18.5.   „Zlatovláska“ – 1.A, 1.B, 2.B (60,- Kč)
 • 18.5.   Mladý zahrádkář
 • 18.5.    Exkurze – Osvětim, Krakow (9. ročník)
 • 19.5.    Fotografování tříd – náhradní termín
 • 19.5.    Ukázková hodina matematiky pro rodiče žáků 1. tříd
 • 19.5.    FOKUS – „Den bez úrazů“ 9:00 – 11:30 (4. a 5. ročník)
 • 20.5.   15:30  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
 • 20.5.    16:30 Dětská univerzita – zhodnocení
 • 20.5.    Archimediáda – okresní kolo
 • 22.5.   Pohár starosty – plavecké sporty
 • 25.-29.5.   Ozdravný pobyt – 1.A, 1.B, 1.C (Palkovice)
 • 26.5.    Exkurze – „Bludička“ Bludovice – 2. ročník
 • 28.-30.5.   Zájezd Německo
 • 29.5.    Beseda v knihovně – 9.C
 
DUBEN
 •   1.4.   Velikonoce na zámku – 3.B v 11:00
 •  1.4.   Dětská univerzita “ Chemie v kuchyni“
 • 2.-3.4.   Velikonoční prázdniny
 •  8.4.   Dětská univerzita „Svět na dlani“
 •  8.4.   Okresní finále dívek v basketbalu
 •  9.4.   Filmová a muzikálová tvorba – 8. a 9. ročník (50,- Kč)
 •  9.4.   Předškoláček – 1. část (15:30 – 16:30)
 •  9.4.   Dopravní hřiště – 4.B
 •  9.4.   Mc Donalds´Cup (3.-5. ročník)
 •  10.4.   Preventivní program – 2. a 3. ročník (40,-Kč)
 • 10.4.   Preventivní program – 9.C – sexualita (40,- Kč)
 • 10.4.   Kvalifikace na MČR – mladší žákyně
 • 13.4.   Dopravní hřiště – 4.A
 • 14.4.   Třídní schůzky
 • 15.4.   7:00 – 8:00 EKOSOUTĚŽ 2015 – sběr nefunkčních elektrospotřebičů
 • 15.4.   Dětská univerzita „Tajemství volného času“
 • 16.4.   Předškoláček – 2. část (15:30 – 16:30)
 • 16.4.   Řemeslo má zlaté dno
 • 16.4.   AŠSK – volejbal dívky
 • 16.4.   Velké finále ČEZ Street Hockey
 • 17.4.   NatTech – „Den na univerzitě“
 • 18.4.   „Ostravské šupinky“ – Rebelové
 • 22.4.   Dětská univerzita „Srdce – světový rekordman“
 • 22.4.   Ekohraní – 1.-3. ročník
 • 22.4.   Den Země
 • 23.4.   Předškoláček – 3. část (15:30 – 16:30)
 • 24.4.   Kvalifikace na MČR – starší žákyně
 • 29.4.   Dětská univerzita „Reklamace bez legrace aneb co si k vám prodávající nesmí dovolit“
 • 29.4.   „Dubnová taneční scéna“ – 2.A, 2.B (30,- Kč)
 • 30.4.   Záchranná stanice Bartošovice – 6. ročník
 • 30.4.   Předškoláček – 4. část (15:30 – 16:30)
 
BŘEZEN
 •  2.3.   Záchranný plavecký kurz – 8.A, 8.B
 •  4.3.   Záchranný plavecký kurz 6.A, 6.B
 •  4.3.    Dětská univerzita „i HOLA, AMIGOS Y AMIGAS!“
 •  5.3.   Preventivní program HASIČI – 2. a 6. ročník
 •  5.3.   15:00-16:00 Vydávání zápisových lístků a přihlášek zákonným zástupcům
 • 6.3.    Sběr papíru
 •  7.3.   Mezinárodní zkoušky KET a PET
 •  9.3. – 13.3.   Jarní prázdniny
 • 11.3.   Dětská univerzita „Co vám ve škole neřekli – rizika sociálních sítí“
 • 16.3.   Záchranný plavecký kurz – 8.A, 8.B
 • 16.3.   Zahájení plaveckého výcviku 1.C
 • 16.3.   Krajské kolo konverzační soutěže v Aj (Maxim Tyraj)
 • 18.3.   Dětská univerzita „Jak jsi na tom s rovnováhou“
 • 20.3.   Kurz sebeobrany – 9.A, 8.C
 • 24.3.   Zahájení plaveckého výcviku 3.B
 • 25.3.   7:00 – 8:00 EKOSOUTĚŽ 2015 – sběr nefunkčních elektrospotřebičů
 • 25.3.   Školní kolo Pythagoriády
 • 25.3.   Velikonoce na zámku – 4.B v 11:00
 • 25.3.   Dětská univerzita „Znáš … pak zachráníš“
 • 26.3.   Basketbal – dívky
 • 26.3.    ABRAKA MUZIKA 1.-7. ročník (50,- Kč)
 • 26.3.   Velikonoce na zámku – 4.A v 11:00
 • 26.3.   Filmové představení – ŠD
 • 26.3.   16:00 – Školská rada
 • 27.3.  Přehlídka divadelních souborů „Podívaná“ – Rebelové
 • 30.3.   Velikonoce na zámku – 5.A v 8:00
 • 31.3.   Velikonoce na zámku – 3.A v 8:00, 5.B v 11:00
 • 31.3.   Velikonoční tvoření ŠD
 
ÚNOR
 •  2.2.   Projektový den NatTech na SZTŠ – 9.A
 •  3.2.   Planeta Země 3000 – 2. stupeň (60,- Kč)
 •  3.2.   Dětská univerzita – schůzka s rodiči v 15:30
 •  4.2.   Soutěž Piškvorky – tým 5 žáků z 9.B
 •  4.2.   Chemická soutěž v Hranicích na Moravě
 •  5.2.   Zápis dětí do 1. tříd
 •  6.2.   Sběr papíru
 • 9. – 13. 2.  LYŽÁČEK – přihlášení žáci 2. a 3. ročníku
 •  10.2.  Divadelní představení „Čtyřlístek zasahuje“ – 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B (70,- Kč)
 • 10.2.   Zahájení plaveckého výcviku –  4.A, 4.B (5 lekcí – 250,- Kč)
 • 12.2.   Dřevohrátky – Muzeum Valašské Meziříčí (9.B)
 • 13.2.   Zahájení záchranného plaveckého kurzu – 6.C, 8.C (2 lekce – 100,- Kč)
 • 16.2.   Preventivní program RENARKON – 2.A, 2.B, 3.A, 3.B (40,- Kč)
 • 16.2.   Preventivní program „Šikana“ – 6.B (40,- Kč)
 • 16.2. – 27.2. Mezinárodní matematická soutěž PANGEA – 4.-8.ročník
 • 17.2.   Zahájení záchranného plaveckého kurzu – 6.A, 6.B (3 lekce – 150,- Kč)
 • 18.2.   Dětská univerzita – imatrikulace
 • 20.2.   Kurz sebeobrany – 8.A, 8.B (10:00 – 13:30)
 • 23.2.   Zahájení záchranného plaveckého kurzu – 8.A, 8.B (3 lekce – 150,- Kč)
 • 23.2.   Preventivní program „Zvyšování právního vědomí“ – 6. ročník
 • 24.2.   Preventivní program „Zvyšování právního vědomí“ – 7. ročník
 • 25.2.   Dětská univerzita „Mohou stroje myslet?“
 • 26.2.   Preventivní program „Chodec – cyklista“ – 1. ročník
 • 27.2.   Kurz sebeobrany – 9.B, 9.C (10:00 – 13:30)
LEDEN
 •  8.1.   Rada rodičů v 16:00
 •  9.1.   Návštěva žáků ze ZŠ Rybí
 •  9.1.   Sběr papíru
 • 11.1. – 16.1.   Lyžařský výcvik – 7. ročník
 • 13.1.   Návštěva MŠ Revoluční v 1. třídách
 • 13.1.   Třídní schůzky
 • 15.1.   Návštěva MŠ Palováček v 1. třídách
 • 19.1.   9:00 Kultura školám (Amundsen kontra Scott) – 4.A, 4.B, 5.B (70,- Kč)
 • 19.1.   11:00 Kultura školám (Amundsen kontra Scott) – 6. až 9. ročník (70,- Kč)
 • 20.1.   Návštěva MŠ Komenského v 1. třídách
 • 24.1.   10:00 – 13:00 Karneval ŠD
 • 24.1.   19:30 Karnevalový rej pro dospělé
 • 27.1.   Den otevřených dveří
 • 30.1.   Pololetní prázdniny
 
PROSINEC
 
 •  1.12.   Vánoce na zámku – 6.B, 1.A
 •  2.12.   Florbal – ml. žáci – Štramberk
 •  3.12.   Vánoce na zámku – 1.B
 •  4.12.   Návštěva MŠ Máchova v 1. třídách
 •  4.12.   Vánoční jarmark
 •  5.12.   Sběr papíru 7:00 – 7:50
 •  5.12.   Vánoce na zámku – 4.A
 •  5.12.   Beseda o HOLOCAUSTU – 9. ročníky
 •  5.12.   Den s Mikulášem“ na náměstí – ŠD
 •  8.12.   Florbal – st. žáci
 •  8.12.   Vánoce na zámku – 2.A, 2.B
 •  9.12.   Vánoce na dědině v Rožnově pod Radhoštěm – 3.A, 3.B
 • 10.12.   Projektový den NatTech – 9.C
 • 11.12.   Astronomická olympiáda
 • 11.12.   Okresní finále halové kopané v Bílovci
 • 11.12.   Městská liga minibasketu
 • 11.12.   Vánoce na zámku – 1.C
 • 11.12.    Návštěva MŠ Beskydská v 1. třídách
 • 12.12.    Návštěva žáků ZŠ Hostašovice
 • 12.12.-13.12.   Adventní zájezd do Bratislavy a Vídně
 • 15.12.   15:40 vystoupení na náměstí – Rebelové, Let´s Dance
 • 17.12.   9:00 Muzikál „V peřině“ – 2.A, 2.B
 • 17.12.   11:00 a 15:30 vystoupení na náměstí – flétničky
 • 17.12.   15:15 vystoupení na náměstí – Rebelové
 • 18.12.   Filmové představení – ŠD
 
LISTOPAD
 •  3.11.   Návštěva knihovny – 4.A, 4.B
 •  4.11.   Preventivní program – 2. ročník, 3. ročník, 6. ročník, 9.C (40,- Kč)
 •   4.11.   Exkurze Ostrava Vítkovice – 8.C, 9.B
 •  5.11.   Exkurze Ostrava Vítkovice – 9.A, 9.C
 •  6.11.   Exkurze Ostrava Vítkovice – 8.A, 8.B
 •  7.11.   Sběr papíru
 • 11.11.   Občanské sdružení – Rada rodičů v 16:00
 • 12.11.   „Jumping Drums“ – 3. ročník (60,- Kč)
 • 13.11.   Zahájení plaveckého výcviku 2.A a 3.A
 • 18.11.   Zahájení plaveckého výcviku 1.A
 • 20.11.   Filmové představení – ŠD
 • 20.11.   Procházka městem s průvodcem – 3.B
 • 20.11.   Třídní schůzky v 15:30 (1. a 6.-9. ročník společné, 2.-5. ročník individuální)
 • 21.11.   Vesmírná noc (spaní ve škole) – ŠD
 • 24.11.   Mobilní planetárium
 • 25.11.   Beseda pro dívky 9. ročníku
 • 28.11.   Vánoční fotografování – přihlášení žáci
ŘÍJEN
 •  1.10.   Právní odpovědnost – beseda na POLICII – 8.A v 8:30
 •  1.10.   Přespolní běh – okresní finále
 •  1.10.   „Přírodohraní“- soutěž pro vybrané žáky 5. ročníku
 •  2.10.   Třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků v 15:15 ve školní jídelně
 •  2.10.   Třídní schůzky pro rodiče 2. – 5. ročníku v 15:30
 •  3.10.   Sběr papíru a kaštanů od 7:00
 •  8.10.   Testování „Stonožka – M“ (6.A, 6.B, 6.C)
 •  9.10.   Testování „Stonožka – Čj“ (6.A, 6.B)
 • 10.10.   Vlastivědná vycházka na Kojetín – 4.A, 4.B
 • 10.10.   Sběr kaštanů
 • 13.10.   Pernštejni (40,- Kč) – 5. – 8. ročník
 • 14.10.   Testování „Stonožka – Čj“ (6.C)
 • 14.10.   „Bezpečně do škol“ od 14:00 (ŠD)
 • 15.10.   Testování „Stonožka – OSP“ (6.A, 6.B, 6.C)
 • 15.10.   Právní odpovědnost – beseda na POLICII – 8.B v 8:30, 8.C v 10:30
 • 16.10.   Exkurze – Štramberk a Technické muzeum v Kopřivnici (4.A, 4.B)
 • 17.10.   S kaštany za daňky (Palačov)
 • 20.10.   Divadelní představení „Jak se bubnuje na princezny“ – 1. a 2. ročník (60,- Kč)
 • 20.10.   Schůzka školního parlamentu ve 14:00
 • 20. – 22.10. Testování SCATE (Aj) – 9. ročník
 • 21.10.   Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej! – 6. – 9. ročník (60,- Kč)
 • 27. a 29.10.   Podzimní prázdniny
 • 30.10.   Hallowen – ŠD
 
 
ZÁŘÍ
 •  2.9.   Zahájení plaveckého výcviku 2.B
 •  3.-5.9.   Adaptační kurz 6.A na Kletné
 •  6.9.   Městské slavnosti
 •  8.-10.9.   Adaptační kurz 6.B na Kletné
 •  8.9.   Zahájení plaveckého výcviku 1.B
 •  8.9.   Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu – 5.A, 5.B, 7.A, 9.B
 • 10.-12.9.   Adaptační kurz 6.C na Kletné
 • 18.9.   Třídní schůzky – 6.A, 6.B, 6.C
 • 22.9.   Dopravní hřiště – 4.A, 4.B
 • 26.9.   Hvězdárna Valašské Meziříčí – 5. A, 5.B
 • 29.9.   „Čas proměn“ – beseda pro dívky 6. ročníku
 • 30.9.   Fotografování přihlášených žáků 1. tříd
 
 
 
 
 
 
 
2013/2014

 

ČERVEN

 •  2.6. – 6.6.  Projekt „Čteme s porozuměním“ – 2.A
 •  3.6.  Google Apps –  školení pro rodiče žáků (15:30 – 18:30)
 •  3.6.  První pomoc – 8.C
 •  4.6.  Projektový den „Vnímáme přírodu všemi smysly“ – 1A, 1.B. 2.A, 2. B
 •  4.6.  Exkurze Olomouc – zájemci 7. ročníku
 •  4.6.  Celostátní kolo chemické soutěže v Pardubicích
 • 5.6.   Exkurze Valašské Meziříčí – 8.C
 •  5.6.  První pomoc – 8.A
 •  5.6.  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků v 15:15
 •  5.6.  Schůzka školního parlamentu ve 14:00
 •  5.6.  Úprava a zpracování videa – školení pro rodiče žáků (15:30 – 18:30)
 •  6.6.  První pomoc – 8.B
 •  6.6.  Pohár starosty
 •  9.6. – 13.6.  Ozdravný pobyt 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
 • 10.6.  Projektový den s pedagogickým lyceem – 2.A, 2.B
 • 10.6.  Úprava a zpracování videa – školení pro rodiče žáků (15:30 – 18:30)
 • 16.6. – 20.6.  Ozdravný pobyt 1.A, 1.B
 • 18.6.  Turnaj ve stolním tenise v 9:00
 • 18.6. – 20.6. Branný kurz – zájemci 8. ročníku
 • 20.6.  Exkurze na Slezskoostravský hrad – 6.A
 • 20.-22.6.  Mezinárodní pohár starosty
 • 25.6.  ZOO Ostrava – zájemci 7. ročníku
 • 25.6.  Natáčení pořadu „Bludiště“ v České televizi v Ostravě – 9.A
 • 26.6.  Předání certifikátů zkoušek YLE a KET panem Jelenem z Britské rady
 • 26.6.  Vyhodnocení školního roku v kině Květen, film „Pojedeme k moři“ (50,- Kč)
 • 27.6.  Vydání vysvědčení v 9:00

KVĚTEN

 •   2.5.   Den jazyků – 2. stupeň
 •   2.5.   Sportovní olympiáda – 4. a 5. ročník
 •   2.5.   Cvičení v přírodě – 3. ročník
 •   6.5.   Mc Donald´s cup – semifinále mladších žáků
 •   6.5.   Textový editor WORD – školení pro rodiče žáků (15:30 – 18:30)
 •   7.5.   Divadelní představení „Kocour Modroočko“ – 1.A, 1.B, 2.A, 2.B
 •   7.5.   Mladý zahrádkář
 •   7.5.   Atletika
 •   7. 5.  Textový editor WORD – školení pro rodiče žáků (15:30 – 18:30)
 •   9.5.   Sportovní den – meziročníkové turnaje – 2. stupeň
 •  12.5.   Házená – Kopřivnice
 •  13.5.   Minikopaná – krajské finále
 •  13.5.   Mc Donald´s cup – finále starších žáků
 •  13.5.   Tabulkový editor EXCEL – školení pro rodiče žáků (15:30 – 18:30)
 •  14.5.   Preventivní program Policie ČR – 9.C, 9.D
 •  14.5.   Český den proti rakovině
 •  14.5.   Beseda o virtuální komunikaci – pro rodiče
 •  14.5.   Tabulkový editor EXCEL – školení pro rodiče žáků (15:30 – 18:30)
 •  15.5.   Okresní kolo Pythagoriády
 •  16.5.   Krajské kolo biologické olympiády
 •  19.5.   Miniházená
 •  20.5.   Fotografování tříd
 •  20.5.   Den bez úrazu – FOKUS – 5.A, 5.B (9:00 – 11:30)
 •  20.5.   Úprava a zpracování fotografií –  školení pro rodiče žáků (15:30 – 18:30)
 •  21.5.   Májové ladění
 •  22.5.   Fotografování tříd (náhradní termín)
 •  22.5.   Zájezd do Osvětimi – zájemci 9. ročníku
 •  22.5.   Rozkvetlé odpoledne – pro ŠD
 •  26.5.-30.5.   Ozdravný pobyt – 2.A, 2.B
 •  27.5.   Úprava a zpracování fotografií –  školení pro rodiče žáků (15:30 – 18:30)
 •  28.5.   Úprava a zpracování fotografií –  školení pro rodiče žáků (15:30 – 18:30)
 •  28.5.   Projekt „Bezpečně do škol“ – ŠD
 •  30.5.   Mistrovství republiky ve volejbale – 7.C
 •  30.5.   Preventivní program „Kyberšikana“ – 6., 7. a 8. ročník

 

DUBEN

 •  1.4.   Projekt NatTech – dřevařské práce
 •  2.4.   Minikopaná
 •  3.4.   Zahájení plaveckého výcviku 8.C v 11:00 – 12:15
 •  3.4.   Předškoláček
 •  3.4.   Veřejné projednání „Bezpečně do škol v NJ“ v 16:30
 •  4.4.   Projekt NatTech „Den na vysoké škole“ – vybraní žáci 9. ročníku
 •  8.4.   Návštěva dopravního hřiště – 4.A
 •  8.4.   Záchranná stanice Bartošovice – 6. ročník
 •  8.4.   Třídní schůzky v 15:30 (pozor změna!)
 •  9.4.   Přehlídka technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“ v Kopřivnici- vybraní žáci 8. ročníku
 • 11.4.  Návštěva dopravního hřiště – 4.B
 • 10.4.  Plavecký výcvik 8.C
 • 10.4.  Miniházená 5. tříd
 • 10.4.  Předškoláček
 • 11.4.  Den Země „I nám není ekologie lhostejná“ – skládka Životice – 3.A, 3.B
 • 14.4.  Přednáška o jaderné elektrárně – 9. ročník
 • 15.4.  Velikonoční tvoření – ŠD
 • 15.4.  „Jarní pískání pro radost“ – vystoupení flétniček na náměstí v 10:30
 • 16.4.  Ekosoutěž – „Zpětný sběr nefunkčních elektrospotřebičů“
 • 16.4.  „Jarní pískání pro radost“ – vystoupení flétniček na náměstí v 15:30
 • 17.4.-18.4  Velikonoční prázdniny
 • 22.4.  EKOHRANÍ – 1. – 4. ročník (Smetanovy sady)
 • 25.4.  Kultura školám – vystoupení ZUŠ   (balet) – 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 5.B (30,- Kč) v 10:00
 • 25.4.  Den Země
 • 29.4.  Zahájení plaveckého výcviku 4.A a 4.B (350,- Kč)

 

BŘEZEN

 • 3. – 7.3.   Jarní prázdniny
 •  8.3.    Zkoušky KET
 • 11.3.   Vybíjená 5. tříd
 • 11.3.   Okrskové kolo recitační soutěže (1. a 2. stupeň)
 • 12.3.   Beseda na policii – „Právní vědomí“ – 9.A, 9.B
 • 13.3.   Zahájení plaveckého výcviku 8.B v 11:00 – 12:15
 • 13.3.   Ekosoutěž – sběr elektroodpadu
 • 14.3.   Zahájení plaveckého výcviku 6.A, 6.B, 6.C v 11:00 – 12:15
 • 15. – 20.3.   Zájezd Anglie
 • 18.3.   NatTech – dřevařské práce
 • 18.3.   Hudba školám „Fenomén jménem Semafor“ – 8. a 9. ročník (50,- Kč) – odloženo
 • 18.3.   ČTENÁŘ – testování čtenářské gramotnosti – 5.A, 5.B
 • 19.3.   ČTENÁŘ – testování čtenářské gramotnosti – 8.C
 • 20.3.   Plavecký výcvik 8.B v 11:00 – 12:15
 • 20.3.   Předškoláček
 • 20.3.   Okresní kolo chemické olympiády
 • 20.3.   Frankofonie – předání cen na ministerstvu zahraničních věcí
 • 21.3.    Matematický klokan
 • 21.3.    Soutěž „Podívaná“ – okresní přehlídka divadelních souborů
 • 21.3.    Plavecký výcvik 6.A, 6.B, 6.C v 11:00 – 12:15
 • 27.3.    Beseda k dopravní výchově – 1. ročník
 • 27.3.   „Abraka muzika“ – 1 stupeň (40,- Kč)
 • 27.3.   Předškoláček
 • 29.3.    Pěvecká soutěž „Brána“ – interpretační folková soutěž

 

ÚNOR

 •  3.2.   Preventivní program RENARKON – 2.A, 2.B, 3.A, 4.A
 •  4.2.   NatTech – instalatérské práce
 •  5.2.   Zeměpisná olympiáda – školní kolo
 •  6.2.   Biologická olympiáda – školní kolo
 •  6.2.   Zápis do 1. tříd
 •  7.2.   Chemická soutěž – Hranice na Moravě
 •  7.2.   Český pohár starších žaček v Jilemnici – dívky 9.C
 •  7.2.   Olympiáda v ČJ – okresní kolo
 • 10.2.   Recitační soutěž – 2. stupeň ve 12:45
 • 10.2. – 14.2. Lyžáček (2. a 3. třídy)
 • 11.2.   Den bezpečnějšího internetu -3.A, 3.B, 4.B
 • 11.2.   Preventivní program HASIČI – 2.A, 2.B, 6.A, 6.B. 6.C
 • 11.2.   Kytarový koncert Davida Tichopáda – 14:30
 • 12.2.   Pythagoriáda (5.-8. ročník) – školní kolo v 8:00 v jídelně
 • 13.2.   Náhradní termín zápisu do 1. tříd
 • 13.2.   Plavecký výcvik 8.A – v 11:00 – 12:15
 • 14.2.   Den na Palackého univerzitě – projekt NatTech (vybraná žáci 9.A, 9.C)
 • 14.2.   Konverzační soutěž v AJ – okresní kolo
 • 14.2.   Valentýnské odpoledne ŠD
 • 18.2.   Nat Tech – stavební práce
 • 20.2.   Plavecký výcvik 8.A – v 11:00 – 12:15
 • 25.2.   Muzikál „V peřině“ (20 Kč) – v 9:00 3.A a 3.B, v 11:00 9.A
 • 27.2.   Škola kouzel Pavla Kožíška (60 Kč) – v 10:00 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
 • 27.2.   Plavecký výcvik 8.A – v 11:00 – 12:15
 • 27.2.   Zájezd Anglie – schůzka s rodiči v jídelně

 

LEDEN

 • 1. – 5.1. Vánoční prázdniny
 •  7.1.   NatTech – CNC stroje
 •  9.1.   Kvalifikace do celostátního finále ve voljbale – 9.C
 • 12. – 17.1.   Lyžařský výcvikový kurz
 • 15.1.   Právní zodpovědnost – beseda s Policií ČR (8:30 -8.A, 10:30-8.B)
 • 18.1.   Karneval ŠD
 • 18.1.   Karnevalové veselí (pro rodiče, učitele, bývalé žáky a přátele školy)
 • 21.1.   Nat Tech – instalatérské práce
 • 21.1.   Planeta Země 3000 – Madagaskar (60,- Kč)
 • 21.1.   Den otevřených dveří
 • 29.1.   Právní zodpovědnost – beseda s Policií ČR (8:30 -8.C)
 • 31.1.   Pololetní prázdniny

 

PROSINEC

 •  2.12.   Peklo na náměstí – ŠD
 •  3.12.   NatTech – CNC stroje
 •  3.12.   Florbal – starší žáci
 •  4.12.   Preventivni program RENARKON – 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 7.C
 •  4.12.   DAPI – imatrikulace
 •  4.12.   Dětská univerzita „Olympiáda pozemšťanů ve smyslovém vnímání“
 •  5.12.   Vánoce ve městě – 3.A, 3.B (9:30 – 11:00)
 •  5.12.   Den s Mikulášem – ŠD
 •  9.12.   NatTech – technický kurz – 9.B, 9.D
 • 9 .12.   Vánoce na dědině v Rožnově pod Radh. – 3.A,  3.B
 •  9.12.   Vánoce ve městě – 8.A, 9.C (8:00 – 9:30)
 • 10.12.  Vánoce ve městě – 7.B (8:00 – 9:30)
 • 10.12.  Vánoce ve městě – 7.A (12:30 – 14:00)
 • 11.12.   Dětská univerzita „Sběratelé kostí“
 • 11.12.   Volejbal – dívky 9.C
 • 11.12.   Vánoce ve městě – 2.A, 2.B
 • 11.12.   Vánoce ve městě – 5.A, 5.B (8:00 – 9:30)
 • 11.12.   Vánoce ve městě – 8.B (12:30 – 14:00)
 •  12.12.  Vánoce ve městě – 1.A, 1.B (9:30 – 11:00)
 • 12.12.   Vánoční jarmark – od 15:00
 • 13.-14.12.   Adventní zájezd do Rakouska
 • 16.12.   Cimbálová muzika Réva – 1. a 2. stupeň (45,- Kč)
 • 17.12.   Pásmo koled a vánočních písní dramatického kroužku na náměstí – 16:00
 • 18.12.   Pásmo koled a vánočních písní dramatického kroužku na náměstí – 12:00
 • 18.12.   Dětská univerzita – promoce
 • 20.12.   Florbal Cup – okresní finále
 • 20.12.   Předvánoční Zumba (1. – 9.ročník)
 • 21.12. – 31.12.   Vánoční prázdniny

 

LISTOPAD

 •  5.11.   Halová kopaná – hoši, kategorie III
 •  5.11.   Projekt NatTech – zámečnické práce – 14:00
 •  6.11.   Dětská univerzita „Jak se dorozumět s počítačem“
 •  6.11.   Vánoční fotografování – paní Dejmková
 •  8.11.   Návštěva knihovny – 4.A, 4.B
 •  8.11.   Coca Cola cup – kopaná
 •  7.11.   Rada rodičů
 • 13.11.   Vánoční fotografování – Prestige foto
 • 13.11.   Dětská univerzita „Umíme se dohodnout?“
 • 14.11.   Beseda se spisovatelem L. Müllerem – 9. ročním (30,-Kč)
 • 15.11.   Soutěž mladých zoologů (týmy z 9.A, 9.B a 8.A)
 • 15.11.   Soutěž „Šikovné ruce“
 • 15.11.   Strašidelná noc ve školní družině
 • 19.11.   Divadelní představení Kubula a Kuba Kubikula – 1.A, 1.B, 2.A, 2.B (60,- Kč)
 • 19.11.   Dějepisná olympiáda – školní kolo
 • 19.11.   Projekt NatTech – obráběcí práce – 14:00
 • 20.11.   Dětská univerzita „Vznik a vývoj jazyka“
 • 21.11.   „České balady“ – 6. – 8. ročník (20,- Kč)
 • 26.11.   Projektový den PODZIM – 2.A, 2.B
 • 26.11.   Halová kopaná
 • 27.11.   Divadelní představení „Babu a papoušek“ – 5.A, 5.B (70,- Kč)
 • 27.11.   Dětská univerzita „Mozek a svaly – nerozluční kamarádi“
 • 28.11.   Třídní schůzky 14:45 – 1. stupeň, 15:30 – 2. stupeň

 

ŘÍJEN

 • 2. – 4.10.         Adaptační kurz 6.B
 • 2.10.               Dětská univerzita – slavnostní zahájení zimního semestru
 • 3.10.               Schůzky rodičů vycházejících žáků – jídelna 15:15
 • 7.10 – 9.10.     Adaptační kurz 6.C
 • 7.10.               Návštěva dopravního hřiště – 4.A v 8:00 
 • 8.10.               Návštěva dopravního hřiště – 4.B v 8:00
 • 9.10.               Dětská univerzita „Zábava v lanovém centru“
 • 10.10.            Třídní schůzky 1. stupeň v 15:15
 • 11.10.             Projekt „72 hodin pro školy“
 • 16.10.             Přírodovědný klokan
 • 16.10.             Světový den výživy – projekt „Naše posvícení“
 • 16.10.             Dětská univerzita „Kostel v kostce aneb jak to v kostele vypadá“
 • 18.10.             Divadelní představení „Stražilkové“ – ŠD v 13:40
 • 23.10.             Dětská univerzita „Co vám ve škole neřekli – rizika sociálních sítí“
 • 25.10.             Preventivní program RENARKON – 2.A, 2.B, 3.A,4.A, 7.A, 7.B, 7.C, 8.C, 9.A
 • 30.10.             Dětská univerzita „Jak naučit děti skládat Operu – snadno a rychle!“
 • 29.-30.10.       Podzimní prázdniny

 

ZÁŘÍ

 • 6.9. – Zahájení plaveckého výcviku  III.A
 • 9.9. – Zahájení plaveckého výcviku II.A, III.B
 • 10.9. – Zahájení plaveckého výcviku II.B
 • 12.9.  – Zahájení plaveckého výcviku I.A, I.B
 • 12.9. – Podzimní radovánky
 • 12.9. – Třídní schůzky – 6.ročník
 • 19.9. – Dětská univerzita – schůzka s rodiči
 • 27.9. – Exkurze do Hvězdárny ve Valašském Meziříčí – V.A, V.B
 • 30.9. – 2.10. – Adaptační kurz VI.A
   

2012/2013

ČERVEN

 • 27.6.    Zhodnocení školního roku v kině Květen
 • 26.6.    Vyhodnocení žáků v aule radnice v 10:00
 • 22.6.    Výlet školní družiny – ranč Kostelany
 • 21.6.    Kurz první pomoci – 8.C
 • 20.6.    Rozkvetlé odpoledne – ŠD (zrušeno)
 • 20.6.    Kurz první pomoci – 8.A
 • 17.6.      ZOO – pro zájemce 7. ročníku
 • 12. – 14.6.   Branný kurz – pro zájemce 8. ročníku
 • 11.6.    Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
 • 10. – 14.6.     Škola v přírodě (Penzion Bečva) – 5.A, 5.B
 • 7.6.     Pohár starosty
 • 7.6.     Kurz první pomoci – 8.D
 • 6.6.     Kurz první pomoci – 8.B
 • 6.6.     Informativní třídní schůzky 2.A, 2.B, 3.B, 4.A, 4.B v 15:00-16:30
 • 5.6.     Informativní třídní schůzky 3.A v 15:00-16:30
 • 5.6.     Exkurze Olomouc – pro zájemce 7. ročníku
 • 5.6.     Návštěva městské knihovny – 2.A, 2.B v 10:00

KVĚTEN

 • 30.5.   Informativní třídní schůzky 15:00-16:30 (kromě 2., 3. a 4. ročníku)
 • 27.-31.5.   Ozdravný pobyt – 3. a 4. ročník (Kyčerka Velké Karlovice)
 • 27.-31.5.   Ozdravný pobyt – 2. ročník (Myacentrum pod Soláněm)
 • 25.5.  Novojičínské taneční léto
 • 23.-25.5. Zájezd do SRN
 • 21.5.  Osvětim – zájezd pro zájemce z 9. ročníku
 • 20.5.  Dětská univerzita – závěrečné vyhodnocení s rodiči
 • 20.-24.5.  Ozdravný pobyt – 1. ročník (Gaudeamus Velké Karlovice)
 • 16.5.  „MAGICAL LANGUAGE SHOW“ – angličtina s klaunem-1.až 3. ročník (50,- Kč)
 • 15.5.  Ohrožená zvířata – projekt pro 1. a 2. ročník
 • 15.5.  Májové ladění – vystoupení uměleckých kroužků školy
 • 13.5.  Fotografování tříd – náhradní termín
 • 10.5.  Fotografování tříd
 • 9.5.    Mc Donald´s Cup 1.-5.ročník
 • 7.5.    Oslava 100. výročí narození gen. Hlaďa – 9.A, 9.C – 10.30
 • 4.5.    Mezinárodní zkoušky Cambridge YLE
 • 3.5.    Mistrovství ČR ve volejbalu – 9.C

 

DUBEN

 • 29.4.     „Dědeček automobil“ – divadelní představení pro 6. a 7. ročník
 • 26.4.    „Pernštejni – renesanční vojenství“ – 5. až 8. ročník (40,- Kč)
 • 26.4.    Dětská univerzita – PROMOCE
 • 25.4.    Předškoláček 4 – 15:30
 • 22.4.    „Den Země“ ve ŠD
 • 22.4.    „Den Země“ na náměstí
 • 22.4.    „MAGICAL LANGUAGE SHOW“ – angličtina s klaunem-1.až 3. ročník (50,- Kč)
 •  18.4.   Předškoláček 3 – 15:30
 •  17.4.   Dětská univerzita „Svět na dlani“
 •  16.4.   Třídní schůzky
 •  11.4.    Předškoláček 2 – 15:30
 • 10.4.    Dětská univerzita „MASH – aneb hrajeme si na polní nemocnici“
 •   5.4.    Program o výživě – 4. a 5. ročník
 •   4.4.    Předškoláček 1 – 15:30
 •   4.4.    Plavecký výcvik – 3.A (náhradní lekce) – 8:00
 •   3.4.    Dětská univerzita „Zdravá záda a správné dýchání“

 

BŘEZEN

 • 28. – 29.3. Velikonoční prázdniny
 • 27.3.    Dětská univerzita „Jak můžeme bojovat se zubním kazem“
 • 26.3.   Velikonoční jarmark ve školní jídelně – 15.15
 • 26.3.    8.30 – JUMPING DRUMS – 4.A, 4.B, 5.A (60,- Kč)
 • 25.3.    Velikonoce na zámku – 2.A, 2.B – 10.00, 6.A, 6.B – 11.00
 • 25.3.    Plavecký výcvik 8.A, 8.B, 8.D – 8.00
 •  21.3.    Okresní kolo zeměpisné olympiády
 • 20.3.    Dětská univerzita – „Světem bible“
 •  18.3.    Plavecký výcvik 8.A, 8.B, 8.D – 8.00
 •  13.3.    Dětská univerzita – „Taiwan – malá Čína“
 •  13.3.    Preventivní program POLICIE ČR -8,B, 8.C, 8.D, 9.B, 9.C
 •  12.3.    Preventivní program POLICIE ČR -1.A, 1.B, 8.A, 9.A, 9.D
 •  11.3.     Maňáskové divadlo Šternberk – pro ŠD
 •  11.3.     8.30 – Kultura školám „Obušku z pytle ven“ – 2.A, 2.B, 3.A, 3.B (70,- Kč)
 •  11.3.     Plavecký výcvik 8.A, 8.B, 8.D – 8.00
 •   6.3.     Dětská univerzita – „Jak si dobře odpočinout – relaxační metody u dětí“
 •   6.3.     Seminář finanční gramotnosti – 9.A, 9.C – 4. část
 •   6.3.     Předávání zápisových lístků na vrátnici školy 14.00 – 16.00
 •   5.3.     Předávání zápisových lístků na vrátnici školy 7.00 – 7.45 a 14.00 – 16.00
 •   4.3. – 26.3. Výstava výtvarných prací žáků naší školy „Mazánci“ na Staré poště
 •   4.3.    Vernisáž výstavy „Mazánci“ – 17.30
 •   4.3.    Plavecký výcvik – 6.A, 6.B – 8.00

 

ÚNOR

 • 27.2. Dětská univerzita – „Chemie kolem nás“
 • 25.2 – 1.3.  Jarní prázdniny
 • 22.2. Pythagoriáda – školní kolo
 • 21.2.  Školní kolo Zeměpisné olympiáda
 • 20.2. Dětská univerzita – „Když uši neslyší“
 • 20.2. Seminář finanční gramotnosti – 9.A, 9.C – 3. část
 • 19.2.  Okrskové kolo recitační soutěže
 • 19.2.  Zahájení kurzu anglického jazyka s rodilým mluvčím
 • 19.2.  Dodatečný zápis do 1. tříd
 • 19.2.  Preventivní program HASIČI – 2.A, 2.B, 6.A, 6.B, 6.C
 • 19.2.  Zahájení plaveckého výcviku – 3.A
 • 18.2.  Záchranný plavecký kurz – 6.A,B
 • 13.2.  Dětská univerzita – „Banánová republika“
 • 13.2.  Seminář finanční gramotnosti – 9.A, 9.C – 2. část
 • 11.2.   Recitační soutěž – 2. stupeň – 14.00
 • 11.2. – 15. 2.  Lyžáček
 • 11.2.   Zahájení plaveckého výcviku – 6.A, 6.B
 • 7.2.  Zápis do prvních tříd – od 14.00 do 18.00
 • 7.2.   Zahájení plaveckého výcviku – 4. třídy
 • 6.2.   Školní kolo Biologické olympiády
 • 6.2.   Imatrikulace žáků Dětské univerzity v Olomouci – přihlášení studenti
 • 6.2.   Seminář finanční gramotnosti – 9.A, 9.C – 1. část
 • 5.2.   Ukázka výuky Aj s rodilým mluvčím – 1. až 9. ročník
 • 1.2.   Lyžařský zájezd Velké Karlovice – pro zájemce, rodinné příslušníky, kamarády
 • 1.2.   Pololetní prázdniny

 

LEDEN

 • 29.1.  Recitační soutěž – 1. stupeň – 13.30
 • 29.1.  Projekt Planeta Země – Galapágy a Ecuador – 2. stupeň (50,- Kč)
 • 28.1.  Divadelní představení „Tři strážníci“ – 8. a 9. ročník (70 Kč)
 • 26.1.  Karneval školní družiny
 • 22.1.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 • 15.1.  POLICIE ČR – beseda “ Policista je kamarád, který pomáhá a chrání“ – 2. ročník
 • 13. – 18. 1. Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník
 • 10.1. Třídní schůzky

PROSINEC

 • 21.12.  Předvánoční ZUMBA (článek)
 • 21.12.  Vánoční turnaj ve vybíjení – 4. a 5. ročník (8:00 – 9:50) (fotogalerie)
 • 20.12.  Projekt „Den plný překvapení“ – 1.A, 1.B, 2.A, 2.B (článek)
 • 19.12.  Vánoční menu – vystoupení žáků na náměstí – 10:00 a 15:30 (fotogalerie)
 • 14.12.  „Příběhy včelích medvídků“ – 1.A, 1.B, 2.A, 2.B (článek)
 • 13.12.  Vánoční jarmark – ŠD
 • 13.12.  KULTURA ŠKOLÁM – 2. stupeň (40,- Kč)
 • 13.12  ABRAKA MUZIKA – 1. stupeň (článek)
 • 12.12.  Vánoce ve městě – 4.A (11:00 – 12:30)
 • 12.12.  KYBERŠIKANA – 8. ročník (článek)
 • 11.12.  Vánoční dědina v Rožnově pod Radhoštěm – 3.A, 3.B (9:30) (článek)
 • 10.12.  Beseda „“Čas proměn“ – dívky 6. ročníku
 • 7.12.   Vánoce ve městě – 5.B (11:00 – 12:30)
 • 6.12.   Vánoce ve městě – 1.A (9:30 – 11:00)
 • 6.12.   Vánoce ve městě – 7.A, 8.C (8:00 – 9:30) (článek)
 • 5.12.   Mikuláš na náměstí – ŠD (13:30 – 15:00)
 • 5.12.   Vánoce ve městě – 4.B (11:00 – 12:30)
 • 5.12.   Vánoce ve městě – 1.B (9:30 – 11:00)
 • 5.12.   Vánoce ve městě – 3.A, 3.B (8:00 – 9:30)
 • 3.12.   Andělské zvonění – ŠD (13:00 – 13:45)
 • 3.12.   Vánoce ve městě – 2.A, 2.B (8:00 – 9:30)

LISTOPAD

 • 29.11.  Projektový den 1. tříd s pedagogickým lyceem na téma „Zima“
 • 28.11.  POLICIE ČR – beseda „Nebezpečné chování“ – 5.A, 5.B (článek)
 • 22.11.   Divadelní představení „Nevěsta pro hastrmana“- 1.A, 1.B, 3.B (60 Kč)
 • 21.11.   POLICIE ČR – beseda „Policista je kamarád“ – 2.A, 2.B – zrušeno
 • 21.11.   Planetárium – 6. ročníky (článek)
 • 16.11.   Exkurze – Ostrava (Landek), Hrabyně – zájemci 9. ročníku (článek)
 • 15.11.   Exkurze – Technické muzeum Brno – zájemci 8. ročníku (článek)
 • 14.11.   Vánoční fotografování
 • 9.11.-10.11  Kouzelná noc ve škole
 • 09.11.  Beseda o holocaustu – 9. ročník (článek)
 • 08.11  Třídní schůzky v 15.15
 • 08.11.  Preventivní program – 6.B
 • 08.11.  Beseda o holocaustu – 9. ročník (článek)
 • 02.11.  Halloween v družině (fotogalerie)

 

ŘÍJEN

 • 31.10.   „Láska ke knize – láska k životu. Jak mi láska, šikana a psaní změnily život“ –  literární
  beseda spojená s autorským čtením s PhDr. Lubomírem Müllerem – 9. ročník (40 Kč) (článek)
 • 24.10.   Předprázdninová zumba s Vendy 12.45 pro zájemce z 6. – 9. ročníku (článek)
 • 18.10.   Projekt 7.B – „Lovíme pstruhy“
 • 15.10.   Divadelní představení „Tři čuníci nezbedníci“ – 2.A, 2.B (článek)
 • 8.-10.10.  Adaptační kurz – 6.B
 • 05.10.  Exkurze – hvězdárna Val. Meziříčí – 5.A, 5.B  (článek)
 • 04.10.  Dopravní hřiště – 4.B
 • 3.-5.10.  Adaptační kurz – 6.C (fotogalerie)
 • 02.10.  Dopravní hřiště – 4.A
 • 01.10.   Divadelní představení „Ferda Mravenec“ – 4.A, 4.B  (článek)
 • 1.-3.10.  Adaptační kurz – 6.A (článek)
 

ZÁŘÍ

 • 26.9.   Drakiádaškolní družina od 16 h (fotogalerie)
 • 20.9.   Maňáskové divadlo – školní družina
 • 20.9.   Ekologický program LES – 5.B
 • 19.9.    Ekologický program LES – 5.A (článek)
 • 02.9.   „Zelená mobilitě“ – akce na náměstí v NJ – 1.stupeň (článek)

 

 Archív:  2011/2012