2.B

Třídní učitelka: Mgr. Hana Medveďová

2019/2020