Novými technologiemi k novým poznatkům II.


 • Zahájení projektu:         1. 9. 2011
 • Ukončení projektu:       28. 2. 2014
 • Rozpočet projektu:        2 615 137,- Kč

Cíl projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem aktivity je:

 • zkvalitnit vlastní výuku prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií
 • zvýšit dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem
 • zvýšit motivaci žáků a ke zlepšení studijních výsledků
 • následně zveřejnit a sdílet digitální učební materiály s pedagogickou veřejností

Realizace klíčové aktivity zahrnuje:

 • vytvoření 1 140 digitálních učebních materiálů pro vybranou vzdělávací oblast podle volby školy
 • jejich pilotáž, ověření
 • sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem.

V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování vyučovacího procesu jsou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce.

Materiální vybavení:

 • je vázáno k realizaci cíle
 • je určeno pro využití pedagogickými pracovníky i žáky

Z prostředků „EU peníze školám“ je:

 • nově vybaveno 6 učeben I.stupně interaktivními tabulemi, dataprojektory, vizualizéry, počítači a multifunkčními katedrami
 • pořízen příslušné výukové programy a notebooky
       

PŘEDMĚTY A ROČNÍKY, pro které jsou vytvářeny digitální učební materiály, KONKRETIZACE  – (zde  docx, pdf)

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Cílem klíčové aktivity je:

 • proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě, témata:
  • Microsoft PowerPoint 2007 (2010) – Profesionální prezentace v praxi
  • Microsoft PowerPoint 2007 (2010) – Využití textového editoru v pedagogické praxi
  • Výuka s interaktivní tabulí II

Realizace klíčové aktivity zahrnuje:

 • veškeré činnosti související se zvyšováním informační gramotnosti všech pedagogických pracovníků

Souběžně jsou zajištěny minimální technické a materiální podmínky realizace dalšího vzdělávání v dané oblasti.

AKTUALITA (10/2/2012):

V současné době je zpracováno 340 digitálních učebních materiálů, což je 30 % z celkového počtu 1 140, a ověřeno 80 digitálních učebních materiálů, což je 7 % z celkového počtu 1 140. Z prostředků „EU peníze školám“ je nově kompletně vybaveno 6 učeben I.stupně ICT technikou a příslušnými výukovými programy, byly pořízeny notebooky. Ve dvou učebnách II.stupně pracujeme na výkonnějších počítačích.

VÝSTUPY – DUMy