2.B

třídní učitelka: Mgr. Dana Řehová

2019/2020

2018/2019