Řád školní jídelny

Ke stažení: Vnitřní řád školní jídelny

 

 1. Obědy se odhlašují ve školní jídelně nejpozději do 7:15 hodin daného dne (na telefonním čísle 733 143 795 nebo e-mailu: jidelna@komenskeho66.cz) .
  Dva dny před dnem výdeje lze oběd odhlásit také prostřednictvím jména uživatele a přiděleného hesla na www.strava.cz.
 2. V případě nemoci si dle školského zákona  §119 mohou rodiče odebrat oběd první den nepřítomnosti žáka ve škole, další dny se již nejedná o školní stravování (§122 odst.2  školského zákona) a žák již nemá nárok na stravování za zvýhodněnou cenu (jen za plnou cenu bez státní dotace – 60 Kč).
 3.  Za neodhlášené obědy bude účtována plná cena.
 4. Žák nemá nárok na výdej oběda, nemá-li uhrazeno stravné.

 

DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY

V době coronavirové epidemie jsou zpřísněná hygienická opatření nad rámec stávajících hygienických předpisů dle nařízení ministerstva zdravotnictví.

Organizace provozu školní jídelny

Postup při výdeji pokrmů:

 • před vstupem do jídelny je umístěná dezinfekce rukou
 • je nutno používat mimořádné pracovní pomůcky – rouška, štít, jednorázové rukavice a zástěry
 • na nezbytně nutnou dobu je zrušen samoobslužný výdej (tácky, příbory, saláty, kompoty, moučníky, ovoce, zelenina a nápoje)a dále výběr ze dvou jídel
 • je dohlíženo na rozestupy při odběru stravy
 • žáci usedají ke stolu po jednotlivých třídách
 • v první den nepřítomnosti žáka je strava vydána do jídlonosiče ve vymezeném čase (11:00 – 11:30)
 • dietní pokrmy jsou připravovány dle předpisů a k ohřívání se používá nádobí pouze k účelu diety
 • výdej pro cizí strávníky je prováděn časově oddělen (11:00 -11:30) do jídlonosičů a na talíř pouze ve vymezeném prostoru
 • po výdeji je vše důkladně dezinfikováno (stoly, židle, výdejní plochy)

Dodatek nabývá platnost 1. 9. 2020