Řád školní jídelny

Ke stažení: Vnitřní řád školní jídelny

 

  1. Obědy se odhlašují ve školní jídelně nejpozději do 7:15 hodin daného dne (na telefonním čísle 733 143 795 nebo e-mailu: jidelna@komenskeho66.cz) .
    Dva dny před dnem výdeje lze oběd odhlásit také prostřednictvím jména uživatele a přiděleného hesla na www.strava.cz.
  2. V případě nemoci si dle školského zákona  §119 mohou rodiče odebrat oběd první den nepřítomnosti žáka ve škole, další dny se již nejedná o školní stravování (§122 odst.2  školského zákona) a žák již nemá nárok na stravování za zvýhodněnou cenu (jen za plnou cenu bez státní dotace – 60 Kč).
  3.  Za neodhlášené obědy bude účtována plná cena.
  4. Žák nemá nárok na výdej oběda, nemá-li uhrazeno stravné.