Řád školní jídelny

Směrnice Vnitřní řád školní jídelny

 

Vnitřní řád školní jídelny

 1. Školní jídelna je v provozu pro výdej obědů od 11,30 do 14,00 hod.
  Výdej obědů cizím strávníkům do nosičů probíhá od 11,00 do 11,45 hod. (Oběd nutno zkonzumovat do dvou hodin od vydání.) Výdej obědů do skleněných nádob je nepřípustný.
 2. Žáci vstupují do jídelny přezutí, cizí strávníci používají za nepříznivého počasí návleky.
 3. Dohled ve školní jídelně zajišťují ped. pracovníci školy. Rozvrh dozoru je vyvěšen ve školní jídelně. Ped. dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí.
 4. Vyučující poslední vyučující hodiny odvádí žáky do šatny. Zde si žáci odloží aktovky a vyučující odvádí stravující se žáky do školní jídelny. Žáky předává učiteli, který má v jídelně dohled.
 5. Žáci se zařadí k výdejním oknům po pravé straně jídelny, připraví si čip, projedou jim čtecí zařízení a pokračují dále k výdejním oknům.
  Při čekání na jídlo dodržují žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 6. Žáci, kteří zapomenou čip se nahlásí vedoucí školní jídelny a zařadí se na konec řady.
  Je nutno používat pouze nepoškozené čipy, v případě poškození je nutno zakoupit nový.
 7. Žáci školní družiny si nalévají polévku u jídelních stolů, ostatní žáci si polévku vyzvednou na výdejním místě.
  Strávníci mají nárok na jednu porci kompotu nebo salátu a sklenici nápoje.
 8. Moučníky, ovoce a jogurty snědí žáci ve školní jídelně nebo si je vezmou domů.
 9. Zbytky jídla dají žáci do připravených nádob na levé straně jídelny. Nádobí odevzdají u okna, roztřídí talíře a příbory vloží do připravené nádoby.
 10. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlah znečištěných jídlem. Úklid po ukončení provozní doby zajišťuje škola.
 11. Obědy se odhlašují ve školní jídelně nejpozději do 7:15 hodin daného dne ( na telefonním čísle 733 143 795, 733 143 796 nebo e-mailu: jidelna@komenskeho66.cz) .
  Dva dny před dnem výdeje lze oběd odhlásit také prostřednictvím jména uživatele a přiděleného hesla na www.strava.cz.
 12. V případě nemoci si dle školského zákona  §119 mohou rodiče odebrat oběd první den nepřítomnosti žáka ve škole, další dny se již nejedná o školní stravování (§122 odst.2  školského zákona) a žák již nemá nárok na stravování za zvýhodněnou cenu (jen za plnou cenu bez státní dotace).
 13.  Za neodhlášené obědy bude účtována plná cena.
 14. Žák nemá nárok na výdej oběda, nemá-li uhrazeno stravné.