Dokumenty

Návrhy rozpočtů na rok 2017 a 2018 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na rok 2019 a 2020.

Výroční zpráva o činnosti školy 2016-2017

Komlexní rozbory hospodaření za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti školy 2015-2016

Inspekční zpráva (17.- 19. 2.2015)

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola a život

Školní řád – 1.9.2017

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Inspekční zpráva (11.- 13. 1.2011)

Inspekční protokol (11.- 13. 1.2011)

Inspekční zpráva (13.- 16. 5.2008)

Mapa školy 2013 – analytická zpráva

Mapa ZŠ 2013

Mapa školy 2013 – souhrnné výsledky pro školu

Mapa školy 2013 – souhrnné výsledky pro rodiče

Mapa školy 2009 – Analýza školního klimatu

Výsledky dotazníkového šetření „Bezpečně do škol“