Dokumenty

Školní řád – 1.9.2017

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola a život

 
Výroční zprávy

         
Inspekční zprávy a protokoly

 

Rozpočet školy

 

Ostatní dokumenty
Mapa školy 2013 – analytická zpráva

Mapa ZŠ 2013
Mapa školy 2013 – souhrnné výsledky pro školu
Mapa školy 2013 – souhrnné výsledky pro rodiče
Mapa školy 2009 – Analýza školního klimatu

Výsledky dotazníkového šetření „Bezpečně do škol“