DESATERO PRO RODIČE

  1. Každý den kontroluji za přítomnosti svého prvňáčka školní tašku.
  2. Každý den připravím ostře ořezané tužky a pastelky, později píšící pero nebo raději dvě.
  3. Pomáhám dítěti podle rozvrhu v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek, společně je ukládáme do aktovky. Vím, že pečlivou přípravou předcházím zbytečným stresům svého dítěte ve škole.
  4. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.
  5. Pro domácí přípravu (má trvat 20 – 30 minut) zajistím klidné a příjemné prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na práci.
  6. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
  7. Vyprávěním si s dítětem o společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo) a vysvětlením čemu nerozumělo, rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.
  8. Snažím se zařídit věci tak, aby dítě zvládlo svůj úkol co nejlépe, pak je nezapomenu pochválit.
  9. Školní pomůcky nakoupím podle pokynů ze školy (budou zaslány v květnu).
  10. Jsem součástí školy, nestojím mimo ni, zúčastňuji se na jejích akcích.