7.C

třídní učitel: Mgr. René Bárta

 

OPAKOVÁNÍ NA 4.TP 2019-7. ročník
OPAKOVÁNÍ NA 4.TP 2019-7. ročník- s výsledky