6.C

třídní učitel: Mgr. René Bárta

 

Opakování na 2.TP- 2018