8.B

třídní učitel: Mgr. Libor Pístecký

 

OPAKOVÁNÍ NA 2.TP 2020

OPAKOVÁNÍ NA 2.TP 2020 – řešení