8.B

třídní učitel: Mgr. Libor Pístecký

 

Matematika 8.B – úkoly do 20.3.2020

Lineární rovnice se zlomky
Příprava na slovní úlohy
Matematický zápis textu

Matematika 8.B – úkoly do 27.3.2020
Prezentace – řešení slovních úloh
Procvičení – slovní úlohy řešené rovnicemi

Další materiály a úkoly  jsou na Google-classroom, kde je nutno se přihlásit na základě pozvánky zaslané na nové školní emaily.