2.C

 

třídní učitelka:  Mgr. Eva Piešová

 

2017/2018