2.B

třídní učitelka:  Mgr. Barbora Křepelková

 

2018/2019

2017/2018