3 -Schůzka ŠŽP

9. 3. 2017

  • Sběr hliníku – 4 x Ano, 11 x Ne – hliník nebudeme společně sbírat
  • Prevence bezpečnosti – styk s cizími lidmi na veřejnosti, možnosti obrany a pomoci   při ohrožení
  • Vrstevnické učení – p. uč. Halamíčková předala informace žákům 8. a 9. ročníků termín odevzdání návrhů – konec března
  • Erasmus KA2, Den Země – krátké info
  • Aktualizace fotek na školním webu
  • Jmenování nového ředitele/lky školy – obecné informace

Prezentace Davida Nahorniaka – zde