Chodec a cyklista

Ve středu 1. 3. 2017 první ročníky navštívila paní policistka. Jejím úkolem bylo seznámit naše nejmenší s pravidly bezpečného chování v silničním provozu. Pomáhal jí lvíček Leonek. Na pracovních listech nebyl pro prvňáčky  žádný problém poznat, které děti se v provozu chovají správně, a které naopak ohrožují svoji či cizí bezpečnost. Většina  školáků  správně zakreslila barvy na semaforu, věděla, kdy se může přecházet vozovka, kdy je potřeba používat bezpečnostní prvky.

Děti  Leonkovi  rády připomněly, jak má vypadat správně vybavené kolo, co všechno je potřeba zkontrolovat, než na něj nasedneme, jaké ochranné pomůcky si vzít. Děti se také seznámily s některými dopravními značkami. To, že většina z nich znala čísla 150, 155 a 158, bylo pro paní policistku příjemným zjištěním. Dokonce nám někteří i přesně popsali, za jakých okolností tato čísla použít. A co dělat, když uvidíme na zemi ležet injekční stříkačku? I to nám pomohl rozluštit lvíček Leonek.

Všem dětem se povídání o bezpečném chování na silnici líbilo, někteří měli i spoustu vlastních zážitků a příběhů, o které se s paní policistkou podělili. Za odměnu si děti odnesly reflexní pacičku.