7.C

Třídní učitelka: Mgr. Natálie Chmelová

2016/2017