7.B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Jašková

2016/2017