5.C

 

Třídní učitelka: Mgr. Jana Horutová

výukové materiály:

 PD 13. 3. – Bělásek zelný

Bělásek zelný – zápis

VL 12. 3. – Sametová revoluce

Sametová revoluce – zápis

ČJ 16. 3. Nové učivo – Slovesa – PL k vytisknutí

ČJ 16. 3. Přídavná jména a slovesa – PL k vytisknutí

VL 16. 3. ČR – člen mezinárodních organizací

ČR – člen mezinárodních organizací – zápis

ČJ 17. 3. Slovesa – osoba a číslo – PL k vytisknutí

ČJ 17. 3. Slovesa – způsob a čas – PL k vytisknutí

PD 17. 3. Včela medonosná

Včela medonosná – zápis

M 18.3  SÚ + řazení des. čísel

VL 19. 3. Opakování dějin – PL k vytisknutí

PD 20. 3. Žížala obecná – prezentace

Žížala obecná – zápis

ČJ 23. 3. Určování sloves – zadání

VL 23. 3. Křížovky k opakování – PL k vytisknutí

VL 23. 3. Státní svátky – prezentace

VL 23. 3 Státní svátky – zápis

ČJ 25. 3 Slovesa – rozkazovací způsob

M 25. 3. Aritmetický průměr  – vysvětlení

ČJ 26. 3. Slovesa – podmiňovací způsob

M 26.3. Aritm. průměr – příklady 

VL 26. 3. Planeta Země – prezentace

VL 26. 3. Planeta Země – zápis

PD 27. 3. Plazi – PL

PD 27. 3. Vývoj člověka – prezentace

PD 27. 3. Vývoj člověka – zápis

M 30.3. – 2. 4. Příklady k procvičování

VL 30. 3. 18. poledník – NJ

ČJ 31. 3. Shoda přísudku s podmětem – vysvětlení + procvičování

ČT 1. 4. Tom Sawyer

VL 2. 4. Planeta Země – světadíly – prezentace

VL 2. 4. Planeta Země – světadíly – zápis

PD 3. 4. Člověk – kostra – prezentace

PD 3. 4. Člověk – kostra – zápis

 

2019/2020

 

2018/2019

 

2017/2018

 

2016/2017

 

2015/2016