EKOSOUTĚŽ

29.5.2014 at 16:53

Stejně jako v loňském školním roce se naše škola zapojila do VELKÉ EKOSOUTĚŽE 2014, kterou organizovalo město Nový Jičín odbor životního prostředí, SVČ Fokus, Technické služby Nový Jičín a ekolamp.

V určené sběrové dny nosili žáci do školy malé domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií, spotřebitelská zařízení, hračky, vybavení pro volný čas a vysloužilé zářivky.

Garantem za naši školu byl pan učitel Mgr. Jaroslav Pavlík, který se spolu se svou hlídkou velmi aktivně a ochotně staral o odnos spotřebičů ze tříd a celou organizaci soutěže. Tímto mu i žákům velmi děkujeme za velikou pomoc a ochotu.

Ve středu 28.05.2014 se konalo v kině Květen slavnostní vyhlášení vítězů. Za naši školu byly pozvané tři ročníky – 1.B, 3. A a 3.B.

Oceněni byli –   nejlepší třída každé soutěžící školy

–    nejlepší sběrač

–     a nejlepší škola

Naše škola získala tato ocenění:

  1.  místo – 1. B
  2. místo – 3. A
  3. místo – 3. B

Nejlepším sběračem se stal žák 8. B – David Mádr, který nasbíral celkem 320 spotřebičů.

Všichni dostali za aktivní zapojení a umístění odměny.

A tou největší odměnou bylo, že jsme zhlédli film „KUMBA“, který se všem zúčastněným velmi líbil.

 

                                                                                               Mgr. Simona Segeťová

 

     (fotogalerie)