SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA DRUHÉM STUPNI ANEB „POHÁR KOMENDY“

13.5.2014 at 06:18

V pátek 9. 5. 2014 přišli všichni sportumilovní žáci z druhého stupně ve sportovním oblečení. Na programu byl fotbal, florbal, basketbal a ping pong. Rozdělili se do družstev a podle časového harmonogramu soutěžili v jednotlivých disciplínách. Za svá umístění postupně získávali body pro svoji třídu. Ty se poté zapisovaly do tabulky a na závěr sečetly. Chvíli po poledni proběhlo slavnostní ukončení a vyhlášení výsledků.

V mladší kategorii zvítězila třída 6. C. Ve starší kategorii třída 9. C. Všichni, kteří stanuli na stupních vítězů, obdrželi čokoládové medaile.

Pochvalu si zaslouží všichni, kteří našli odvahu a zúčastnili se byť jen jedné disciplíny.

Nesportující spolužáci fandili a svým skandováním vytvořili nádhernou fanouškovskou kulisu.

Iva Bártová

FOTOGALERIE