Seminář finanční gramotnosti

17.3.2013 at 19:00

Pro žáky devátých tříd připravila společnost Partners čtyři zajímavé přednášky, které je zavedly do světa financí. Žáci 9.A a 9.C byli seznámeni se základními pojmy, které se týkaly finanční gramotnosti. Během čtyř hodin se přednášející snažili vysvětlit, jak uchopit rodinný rozpočet v různých životních situacích nebo jak se orientovat v džungli finančních produktů.  Žáky přednášky zaujaly,  svět  financí, peněz a cenných papírů je určitě složitý, ale přednášející prokládali výklad různými aktivitami. A měli úspěch, žáci odcházeli ze semináře spokojeni.