Preventivní programy 2012

15.12.2012 at 19:56

Dne 28.11.2012 se žáci 5. tříd zúčastnili  preventivní besedy s policií na téma Nebezpečné chování.
Žáci se seznámili s tím, jak se nestát obětí protiprávního jednání, seznámili se s pojmem trestní odpovědnost, kam se obrátit o pomoc.

Dne 12.12. 2012 se žáci 8. tříd zúčastnili besedy na policii. Tématem besedy byla kyberšikana. Žáci se seznámili s pojmy kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming. Byli seznámeni s bezpečným chováním při použití komunikačních technik a taky s právní stránkou kyberšikany.

  

   

Ve dnech 20.11. a 11.12 2012 se učitelé naší školy zúčastnili vzdělávacího semináře Problematika školního šikanování. Učitelé se seznámili s různými způsoby jak v třídním kolektivu budovat pozitivní sociální klima a snížit pravděpodobnost výskytu šikany. Velká pozornost byla věnována problematice řešení šikany. V modelových situacích si učitelé vyzkoušeli  prostřednictvím zážitku na sobě účinky šikany. Informace byly doplněny také poznatky ze sociální psychologie a případů z praxe.