Projektový den v 1. a 2. třídě – „DEN PLNÝ PŘEKVAPENÍ“

22.12.2012 at 15:23

            Ve čtvrtek 20.12.2012 prožili žáci 1. a 2. tříd „Den plný překvapení.“

Ve sváteční atmosféře si děti zopakovaly vánoční zvyky, obyčeje a zazpívaly koledy.

V dalších hodinách si na čtyřech stanovištích zhotovily různé vánoční dekorace.

Při práci obětavě pomáhala děvčata z 2. stupně.

Předvánoční den se nám vydařil.

Mgr. Hana Medveďová

 

(fotogalerie)