Kino Květen – ABRAKA MUZIKA

14.12.2012 at 20:34

Ve čtvrtek 13.12.2012 žáci 1. stupně zhlédli výchovné představení skupiny Abraka Muzika v kině Květen, které bylo zaměřeno na sociální dovednosti. Jednalo se o interaktivní pořad realizovaný pedagogy formou hudebního divadla, které využívá pedagogické i umělecké prostředky k podpoře cíleného výchovného působení. Společně s žáky vytvářeli modelové situace, k nimž se vyjadřovali prostřednictvím komentářů, dialogu i dramatických a hudebních vstupů.

Program byl zaměřen na taková témata z oblasti sociálních dovedností, která mají bezprostřední nebo velmi úzký vztah k reálnému životu dětí ve školách – umění komunikovat, řešení konfliktu, pravidla společenského chování, umění spolupracovat, empatie a asertivita.

Témata byla zpracována a pojednána prostřednictvím dramatických, hudebních, scénických a jiných uměleckých prostředků tak, aby v přiměřené interaktivní podobě působila na emoce posluchačů a vyvolala zamyšlení, zpětnou vazbu, diskuzi.

Představení nadchlo nejen děti, ale i učitele.

 Mgr. Simona Segeťová

 fotogalerie