Pokyny k placení poplatků za školní družinu

4.12.2012 at 21:48

Vážení rodiče, od ledna 2013 dochází ke změně placení poplatků za školní družinu.

  1. Poplatky lze platit bezhotovostně na účet školy 233 44 85/0300. Jako variabilní symbol uvádějte RČ dítěte a do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.
  2. Poplatky lze platit hotově u vedoucí vychovatelky p. Kováčikové na vrátnici školy v uvedené dny.
    Splatnost školného:
    do 31. 1. 2013 na leden, únor, březen – 360 Kč
    do 31. 3. 2013 na duben, květen, červen – 360 Kč

V případě odhlášení dítěte lze poměrnou část vrátit jen ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště).