Beseda o holocaustu pro žáky 9. tříd

15.11.2012 at 06:51

Dne 8.11 a  9.11. 2012 se žáci 9. tříd zúčastnili besedy o antisemitismu a holocaustu. Tento projekt je organizován lektorem ICEJ a účastní se ho také pamětník holocaustu.

Lektorka paní Jana Hlávková přivedla na besedu  pamětníky paní Skácelovou a pana Salomonoviče. Cílem projektu je zvýšit povědomí o závažnosti rasových předsudků. Na příkladu holocaustu jsou žáci  interaktivní metodou seznámeni s praktickou podobou rasové diskriminace a jsou vedeni k tomu, aby o ní samostatně uvažovali. Jsou při tom konfrontováni se svědectvím pamětníků.

  

  

R. Frantová