Les

5.10.2012 at 20:51

Ve školním roce 2012/2013 připravili žáci VII. B pro žáky pátého ročníku projektový den Les. Po rozdělení do skupin a přesunu do lesního porostu se mladší žáci pod vedením žáků šestého ročníku seznámili s pravidly chování v lese, zahráli si na veverky a poté ve skupinách prožívali aktivity tematicky navázané na lesní ekosystém, poznávali například hlasy lesních živočichů, listy a plody rostlin, stopy zvířat, rozpoznávali jedlé a jedovaté houby, pantomimicky předváděli lesní živočichy, pozorovali své okolí dalekohledem, řezali dřevo a učili se bezpečně rozdělávat oheň, střílet z luku a ze vzduchovky.

    

Po ukončení aktivit jsme vyhlásili nejúspěšnější skupiny a zhodnotili spolupráci mezi vedoucími (žáci druhého stupně) a členy skupin (žáci prvního stupně).

Fotogalerie  zde