Dotazníkové šetření k distanční výuce

29.1.2021 at 07:59

Vážení rodiče,
děkujeme za vyplnění dotazníkového šetření k distanční výuce. Vážíme si Vašich podnětů, postřehů i ocenění práce konkrétních pedagogů. V distanční výuce jsme již od prosince posílili hodinové dotace synchronní distanční výuky (videohodin) v českém jazyce a matematice. Žákům devátých ročníků jsme navíc nabídli online doučování k přijímacím zkouškám z obou předmětů. Učitelé všech předmětů nabízejí žákům individuální konzultace. Děkujeme Vám za podněty a aktivní spolupráci, díky Vám je v celém dotazníkovém šetření nejvíce odpovědí právě z naší školy. 

Dotazník k distanční výuce – grafy

RNDr. Jitka Hanzelková