Organizace výuky od 4.1.2021

29.12.2020 at 14:18

Vážení rodiče,

žákyně a žáci,

na základě informací MŠMT a v souladu s PES – stupeň 5, bude výuka od pondělí 4. 1. 2021 do pátku 8. 1. 2021 probíhat v tomto režimu:

Žáci 1. a 2. ročníků se vzdělávají prezenčně, při dodržování platných hygienických opatření – 3R a roušky po celou dobu výuky.

Školní družina pro žáky 1. a 2. tříd bude v provozu denně od 06.00 do 16.00 hodin.

Žáci 1. a 2. ročníků mají obědy automaticky přihlášeny, v případě nepřítomnosti dětí ve škole musí rodiče obědy odhlásit.

 

Žáci všech ostatních ročníků se vzdělávají distančně – forma distanční výuky je zapsána v informačním systému Škola online (SOL). Vyučující nabízejí také individuální konzultace, které budou rovněž vyznačeny v SOL. Žákům 9. tříd bude nabídnuto doučování z českého jazyka, a také z matematiky (po předběžném zjištění zájmu).

Žáci, kteří budou vzděláváni distančně, si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče, a to pouze v době od 13.00 do 13.30 hodinK odběru oběda do jídlonosiče od 4. 1. 2021 musí rodič žáka přihlásit nejpozději 31. 12. 2020, a to mailem na adrese jidelna@komenskeho66.cz .

 

Děkuji za pochopení a přeji nám všem v novém roce především pevné zdraví a nezdolný optimismus.

Jitka Hanzelková, ředitelka školy