Dny volna – 21.12. a 22.12.

16.12.2020 at 12:42

Vážení rodiče,

na základě usnesení Vlády ČR a dodatku  jsou dny 21.12. a 22.12. vyhlášeny jako dny volna pro žáky („Dny boje proti covidu“). V tyto dny nebude probíhat distanční výuka, není v provozu školní družina a žáci nemohou odebírat obědy – všem žákům budou obědy na tyto dny odhlášeny.

Rodiče mohou na tyto dva dny, 21.12. a 22.12. čerpat ošetřovné, tiskopis najdete na stránkách ČSSZ – zde .

Výuka začne po Novém roce v pondělí 4.1.2021. Pokud by byl nařízen rotační způsob distanční výuky žáků na 2. stupni, přijdou do školy žáci, kteří měli prezenční výuku absolvovat ve dnech 21. – 22.12., tzn. 7.C a 8.A,B,C a samozřejmě 9.A,B,C.

 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám všem, kteří jste s námi učiteli, asistenty a vychovateli v tomto nelehkém kalendářním roce spolupracovali při posouvání vašich-našich dětí na cestě za vzděláním. Velice si vážíme Vaší starostlivosti a obrovského nasazení při naplňování cílů distanční výuky, pochopení a důslednosti, s jakou jste své děti vedli k plnění všech zadaných úkolů, trpělivosti a laskavosti, bez které by Vaše (a tím i naše) snažení určitě minulo cíl.

Dovolte mi popřát Vám krásné a pohodové Vánoce. Jménem všech zaměstnanců školy Vám do nového roku přeji hlavně pevné zdraví, plnou náruč štěstí a radosti v kruhu svých blízkých a úspěšné dosažení všech pracovních i životních cílů.

Jitka Hanzelková, ředitelka školy

přiložený soubor: Usnesení Vlády ČR