Ekosoutěž 2020 

2.12.2020 at 21:45

Naše škola se přihlásila do soutěže ve zpětném odběru nefunkčních elektrospotřebičů.  Akci organizoval a finančně podpořil  Odbor životního prostředí města Nového Jičína, SVČ Fokus, MKS a Technické služby města Nový Jičín.

Třídní kolektivy ze zapojených škol se snažily vysbírat a odevzdat co nejvíce kusů vysloužilého elektra. 

I když průběh soutěže ovlivnila mimořádná opatření, podařilo se na naší škole díky úsilí třídních učitelek, zájmu ze strany žáků i spolupráci s rodiči odevzdat celkem 1388 vyřazených spotřebičů. Největší podíl na celkovém výsledku školy patří třídě 5.A pod vedením paní učitelky Horutové. Odevzdali 424 kusů elektra a právem získali první místo a zaslouženou finanční odměnu. Dalšími oceněnými třídami se staly 1.A, 3.B a 4.A.

Vítězným třídám gratulujeme! 

Poděkování také patří nejen členům ekohlídky, kteří se sběrem pomáhali, ale úplně všem, kteří se do projektu aktivně zapojili a vysloužilé elektrospotřebiče nasměrovali na cestu recyklace.

Mgr. Jaroslav Pavlík