Informace o nástupu žáků k prezenční výuce od 30.11.2020

26.11.2020 at 09:49

Žáci 1. stupně – 1. až 5. třídy

 • Vstup do budovy školy bude organizován dozorem.
 • Žáci 1. stupně mají vyhrazen čas na vstup do budovy školy od 7.40 do 7.50 hodin, vstupují školy plynule hlavním vchodem, před školou dodržují rozestupy a mají ústa i nos překryté rouškou.
  • Žáci 1. – 3. tříd jdou hlavním vstupem (nejdou do šaten!) a přezouvají se přímo u svých tříd.
  • Žáci 4.A a 5.A jdou také hlavním vstupem přímo do tříd a v 1. hodině si s TU vyzvednou přezůvky (včetně pytlíků) a přesunou si věci do nově označené šatny.
  • Žáci 4.B, 4.C, 5.B, 5.C se nepřezouvají, pouze procházejí šatnami, kde si vyzvednou přezůvky a odchází do své třídy – dohled TU. V průběhu výuky TU zajistí přenesení věcí do nově označených šaten.
 • Výuka probíhá podle rozvrhu ve Škole online v určených učebnách. O přestávkách žáci zůstávají v učebně, odcházejí pouze na WC.
 • Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti, po celou dobu vyučování nosí žáci i zaměstnanci školy roušky (učitel může v nezbytných případech použít štít).
 • Vyučující a dozor zajistí pravidelné větrání v průběhu výuky i o přestávkách. 
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
 • Z personálních a organizačních důvodů bude provoz školní družiny od pondělí 30. 11. 2020 omezen na dobu od 6:00 – 16:00 hodin a pouze pro žáky 1. – 3. ročníku.

Žáci 2. stupně – 6. až 9. třídy

V týdnu od 30. 11. se vzdělávají prezenčně – ve škole třídy: 6.ABC, 7.AB, 9.ABC.

Žáci 7.C a 8.ABC zůstávají na distanční výuce.

 

V týdnu od 7. 12. se vzdělávají prezenčně – ve škole třídy: 7.C, 8.ABC, 9.ABC.

Žáci 6.ABC a 7.AB se vzdělávají distančně.

V tomto systému organizace výuky se budou žáci po týdnech střídat.

 • Vstup žáků, kteří přicházejí do školy, bude organizován dozorem.
 • Žáci 2. stupně mají vyhrazen čas na vstup do budovy školy od 7.50 do 7.58 hodin mimo třídy 9.A a 9.B – viz. níže. Žáci se nepřezouvají, pouze procházejí šatnami, kde si vyzvednou přezůvky a odchází do určené třídy dle rozvrhu ve Škole online. V průběhu výuky TU zajistí přenesení věcí do nově označených šaten.
 • Žáci 9.A a 9.B vstupují do školy vchodem od hřiště: 
  • 7:40    9.A      odložení věcí v šatně Tv na č. 91 a přesun na č. 81
  • 7:50    9.B       odložení věcí v šatně Tv na č. 96 a přesun na č. 94
 • Ráno odemyká i zamyká šatny služba na vrátnici, po skončení výuky si šatnář půjčí klíče od šatny na vrátnici.
 • Žáci vstupují do školy plynule, před školou dodržují rozestupy a mají ústa i nos překryté rouškou.
 • Výuka probíhá podle rozvrhu ve Škole online v určených učebnách. O přestávkách žáci zůstávají v učebně, odcházejí pouze na WC.
 • Při dělení tříd na skupiny odvádí žáky do jiné učebny hromadně před zvoněním příslušný učitel.
 • Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti, po celou dobu vyučování nosí žáci i zaměstnanci školy roušky (učitel může v nezbytných případech použít štít).
 • Vyučující a dozor zajistí pravidelné větrání v průběhu výuky i o přestávkách. 
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
 • Žáci na distanční výuce si mohou odebrat oběd do jídlonosiče pouze v době od 14:00 do 14:20 hodin.
 • Čekací třída je do odvolání zrušena. Na odpolední výuku čekají žáci ve třídě, ve které bude výuka probíhat.

RNDr. Jitka Hanzelková

Připojený odkaz: https://koronavirus.edu.cz/