Výuka 1. a 2. tříd od 18.11.2020

13.11.2020 at 11:25

Prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd bude opět zahájena ve středu 18. listopadu, a to podle platného rozvrhu.

Dodržujeme:

  1. Homogenitu třídy, tzn., že se nesetkají žáci z různých tříd ani v šatnách (žáci odkládají obuv a oděv ve třídě), ani o přestávkách, v jídelně či družině (nové složení skupin – vždy žáci z jedné třídy).
  2. 3R – roušky (nasazené po celou dobu přítomnosti ve škole; každý žák musí mít na den aspoň 2 roušky), rozestupy min. 2 m (při příchodu do školy), ruce (časté mytí a dezinfekce).
  3. Časté větrání – o přestávkách i v půli vyučovací hodiny.

Školní družina bude v provozu pro přihlášené děti z 1. a 2. třídy denně od 06.00 do 16.30 hodin.

Na všechny děvčata a chlapce se těší paní učitelky, asistentky i vychovatelky.

Jitka Hanzelková, ředitelka školy.