Výuka v období 14.10. – 23.10. 2020

13.10.2020 at 10:27

Výuka na dálku bude realizována počínaje středou 14. 10. do 23. 10. v tomto režimu:

1. – 4. ročník – zadání úkolů třídní učitelkou prostřednictvím systému Škola online, případně zápisem do deníčku (dle uvážení třídní učitelky).

5. – 9. ročník – zadání úkolů prostřednictvím školních emailových adres, s maximálním využitím aplikace Google Classroom.

Při zadávání úkolů jsou prioritními předměty Čj, M, Aj. Vyučující ostatních předmětů zadají na nadcházející dobu 8 vyučovacích dnů jednu práci, úkol, nebo pracovní list.

Žáci na distanční výuce mají možnost odbírat oběd za dotovanou cenu. Obědy budou moci žáci odebrat a zkonzumovat přímo ve školní jídelně, a to denně v době od 12 do 13 hodin. Žákům na distanční výuce již nebudeme vydávat obědy do jídlonosičů. Strávníci v jídelně musí důsledně dodržovat tato hygienická opatření:

  • žáci jdou na oběd hlavním vchodem, nepřezouvají se a mají nasazenu roušku
  • před jídelnou si řádně umyjí ruce a v řadě na výdej oběda dodržují rozestupy 2 metry
  • v jídelně obsazují žáci pouze vyhrazená místa – s dostatečnými odstupy

POZOR! Obědy pro žáky na distanční výuce musí rodiče dítěti sami přihlásit – buď mailem na adresu jidelna@komenskeho66.cz, nebo telefonicky 733 143 795.

V případě dotazů k výuce kontaktujte prosím třídní učitelku nebo vyučujícího daného předmětu na jeho pracovním emailu: jmeno.prijmeni@komenskeho66.cz .

Pokud budete mít technický problém, kontaktujte administrátora:

Informace o ošetřovném najdete na portálu České zprávy sociálního zabezpečení https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

Přiložený soubor:Informace pro školy a školská zařízení

RNDr. Jitka Hanzelková