Změny v organizaci vzdělávání od 12.10.2020

9.10.2020 at 12:53

V návaznosti na Usnesení vlády a Opatření MZ a MŠMT prosím zaregistrujte informace o změně organizace vzdělávání od pondělí 12. října:

Pro žáky 1. stupně se organizace vzdělávání nemění, ruší se pouze odpolední kroužky organizované školou. Školní družina zůstává v provozu beze změn.

Pro žáky 2. stupně bude od pondělí 12. 10. 2020 nastaveno střídání prezenční a distanční výuky podle tohoto schématu (viz také příloha Distanční výuka):

  • Výuka ve škole bude probíhat ve třídách: 6.A, 6.B, 6.C a 8.A, 8.B, 8.C.
  • Výuka distanční (žáci jsou doma a vzdělávají se na dálku) bude probíhat ve třídách: 7.A, 7.B, 7.C a 9.A, 9.B, 9.C.
  • V dalším týdnu (19. – 23.10.) se organizace výuky ve třídách vystřídá – žáci z 6. a 8. tříd přejdou na výuku distanční, žáci 7. a 9. tříd přijdou do školy.

Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu dostupného v systému SOL, při distanční výuce budou učitelé v maximální míře využívat aplikaci Google Classroom.

Výuka žáků druhého stupně bude probíhat v drtivé většině předmětů v jedné učebně, abychom minimalizovali pohyb žáků po škole. Žáci se budou zdržovat v maximální míře v jedné učebně, a to i o přestávkách.

Všichni žáci 2. stupně, kteří mají v daném týdnu distanční výuku, si mohou odebrat oběd za dotovanou cenu do jídlonosiče, a to pouze v době od 12.50 do 13.20 hodin. Toto časové rozmezí je třeba bezpodmínečně dodržet, aby nedocházelo ke kontaktu se žáky, kteří se vyučují ve škole. Pokud budou mít rodiče o odběr obědů do jídlonosičů zájem, musí tento oběd dítěti sami přihlásit – buď mailem na adresu jidelna@komenskeho66.cz, nebo telefonicky 733 143 795.

Připomínám:

  1. Distanční výuka je pro žáky povinná.
  2. Všichni žáci jsou vybaveni minimálně 2 rouškami na den a nosí je ve všech vnitřních prostorách školy. Žáci 2. stupně musí mít roušky nasazeny po celý den, tedy i během vyučování, s výjimkou konzumace svačiny (o přestávce, vždy ve třídě) nebo oběda u stolu v jídelně.
  3. Žákům je zakázáno navštěvovat o přestávkách spolužáky v jiných třídách a shlukovat se na chodbách.
  4. MŠMT prodloužilo podzimní prázdniny, letos budou podzimní prázdniny celý týden – od 26. do 30 října.

Přiložený soubor: Distanční výuka

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy