Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

16.9.2020 at 11:06

Připojený dokument:

Postup

Algoritmus-karanténa

Algoritmus-respiraci