Předání vysvědčení

18.6.2020 at 17:43

Předání vysvědčení pro žáky 1. i 2. stupně proběhne  v úterý 30.6. v 8.00 hodin.

Žáci musí přinést čestné prohlášení.

Vysvědčení nepřítomným žákům se bude vydávat v pracovních dnech 1. až 10. července od 8 – 12 hodin na sekretariátu školy, a to pouze žákům nebo jejich zákonným zástupcům.

RNDr. Jitka Hanzelková

Připojené dokumenty:

Čestné prohlášení