Informace k hodnocení za 2. pololetí školního roku

2.6.2020 at 12:20

Informace o hodnocení za 2. pololetí letošního školního roku. Při hodnocení v tomto klasifikačním období se budeme řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb. v platném znění (znění najdete zde, včetně metodiky), která nám při hodnocení výsledků ukládá vycházet z:

   a) podkladů získaných do 11. 3. 2020,

   b) podpůrně z podkladů získaných při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách ve škole od 25. 5. 2020,

   c) podpůrně z hodnocení za první pololetí tohoto školního roku.

Ustanovení této vyhlášky budeme respektovat a zároveň nastavujeme tento harmonogram uzavírání klasifikace: první (předběžné) uzavření klasifikace ve všech předmětech bude realizováno ke dni 5. 6. 2020. Přistoupili jsme k tomuto brzkému datu z toho důvodu, abychom postřednictvím systému Škola online seznámili žáky a rodiče s navrhovanou známkou v dostatečném předstihu. Pokud žák či rodič nebude s touto navrženou klasifikací souhlasit, má možnost kontaktovat vyučujícího daného předmětu a domluvit se na opravě či doplnění klasifikace, která pak bude v systému opravena.

Termín definitivního uzavření klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku je stanoven na středu 17. 6. 2020 do 12 hodin.

RNDr. Jitka Hanzelková