Výdej zápisových lístků na střední školy

20.4.2020 at 09:08

Termín vydání zápisových lístků na SŠ

pondělí 27. 4. a v úterý 28. 4. 2020 vždy od 10 do 12 hodin před vrátnicí školy.

V případě, že si zápisový lístek v daném termínu nevyzvednete, bude možnost si jej vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách (pondělí a středa 7-14hodin).

Více informací podá Mgr. Radmila Bayerová (email: radmila.bayerova@komenskeho66.cz  nebo prostřednictvím ŠOL).