Nástup žáků 1. stupně od 25.5.2020

17.4.2020 at 11:27

Vážení rodiče,

od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Následující dotazník vyplňte pouze v případě, že máte zájem, aby Vaše dítě nastoupilo od 25.5.2020 do školy a zatím jste je nepřihlašovali. 

PRODLOUŽENÍ termínu odeslání dotazníku – do pondělí 18.5.2020.

Obědy pro děti ve škole budou zajištěny, provoz školní družiny pro v dotazníku přihlášené žáky od 11:45 do 16:00 h.

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

Dotazník pro rodiče žáků 1. stupně:  zde