Informace o vzdělávání žáků

11.3.2020 at 11:15

   Vážení rodiče,  žákyně a žáci,

 přijměte prosím několik informací k zajištění vzdělávání v době mimořádného uzavření školy.

Všichni vyučující v jednotlivých třídách a předmětech intenzivně pracují na výukových materiálech, pracovních listech, zadání samostatných prací a dalších podkladech, abychom co nejvíce eliminovali dopady zrušené školní docházky. Přemýšleli jsme o cestách, jak veškerou podporu k žákům dostat a učitelé budou mít na výběr několik komunikačních možností:

1) materiály mohou publikovat na web školy – pro žáky 1. stupně je budeme umisťovat pod třídy, pro žáky 2. stupně pod předměty. Materiály budou nazvány tak, aby je děti snadno identifikovaly

2)  instrukce mohou posílat zprávou přes Školu Online (nelze vkládat přílohy, pouze odkazy) – instrukce budou zaslány žákům i rodičům (abyste byli informováni a mohli dohlédnout na plnění školních povinnosti)

3)  materiál i instrukce mohou posílat mailem, pokud mají na žáky emailové adresy – opět budeme o povinnostech informovat i rodiče.

4) s využitím aplikace Google Classroom (pokud ji vyučující v předmětu používá) – vyučující bude rodiče o použití této aplikace informovat.

Vážení rodiče, dbejte prosím se svými dětmi všech hygienických opatření a doporučení, které jsou v této mimořádné situaci sdělovány Krajskou hygienickou stanicí i Ministerstvem zdravotnictví. Účast na všech mimoškolních akcích, předmětových, sportovních i zájmových soutěžích se ruší.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si můžete vyzvednout na sekretariátu školy denně od 7 do 15.00 hodin. Upozorňujeme, že formulář potvrzujeme pouze rodičům, jejichž dítě zatím nedovršilo 10 let. Pokud již dítěti 10 let bylo, nelze formulář potvrdit.

Jitka Hanzelková, ředitelka školy