Opatření k aktuální epidemiologické situaci – Koronavirus

3.3.2020 at 10:18

Opatření k aktuální epidemiologické situaci – Koronavirus

Vedení školy oznamuje, že budou ve škole, školní družině i školní jídelně respektována doporučení a realizována opatření, která jsou navržena v přiložených dokumentech Krajské hygienické stanice MSK, Moravskoslezského kraje v Ostravě i Městského úřadu v Novém Jičíně.

Žádáme všechny zákonné zástupce, kteří s dětmi pobývali v rizikových oblastech, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti nechali děti v domácí karanténě a preventivně je neposílali do školy a školského zařízení. Zároveň tyto rodiče žádáme, aby o této skutečnosti neprodleně informovali školu na telefonních číslech:

556 708 874 (sekretariát),

733 143 796 (sekretariát),

734 796 197 (ředitelka školy).

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

 

Přiložené dokumenty:

Informace MSK

Informace MSK 2

Informace KHS