Výběr stravného za měsíc únor

20.1.2020 at 18:37

Výběr stravného na měsíc únor

  1. 01. – 28. 01. 2020

7:00 – 15:30

 

Předpokládaná cena stravného

( 20 vyučovacích dnů)                                                                                                                          

 

žáci MŠ do 6 let               380 Kč  (á 19 Kč)                                                      

žáci ZŠ 7 – 10 let              440 Kč  (á 22 Kč)

žáci ZŠ 11 – 14 let             500 Kč  (á 25 Kč)

žáci ZŠ nad 14 let              580 Kč  (á 29 Kč)

cizí strávníci                     1 280 Kč  (á 64 Kč)

 

Radová Renáta,  vedoucí školní jídelny