INDIÁNSKÝ DEN – HRAJEME SI S PÍSMENKY

26.11.2019 at 13:00

V pátek 22.11.2019 prožili žáci 1. A třídy celodenní zábavné učení.

Cílem bylo, aby si děti hravou formou procvičily všechna zatím probraná písmenka v Živé abecedě  a také hlavně poslední písmeno i, I.

A aby toto učení bylo pro prvňáčky ještě zábavnější, přišli k nám do třídy naši patroni – žáci z 9.A, kteří celý den malým indiánům nejen pomáhali, ale také si s nimi četli, malovali, zpívali a hráli indiánské hry.

 První hodinu se děti pomocí indiánských písní ( Ranní motlitba, Indiánská píseň lásky ) příjemně přenesly mezi indiány. Aby se cítily jako oni, namalovaly si obličej a vyrobili si všichni společně indiánské čelenky, které dozdobili krásnými peříčky.

Pak nastalo velké šamanské čarování. Děti kouzlily a zaříkávaly, aby se povedlo odhalit tajemství indiánských obrazů. Pomocí vodových barev se jim to opravdu povedlo a objevily dávné indiánské předky.

Ve druhé hodině si všechny děti vyzkoušely zábavné indiánské počítání pomocí říkanek  a následně vypracovaly pracovní list, kde se po správném vybarvení čísel, objevil indiánský náčelník Otulus.

Třetí hodinu jsme měli indiánské čtení. Děti četly příběh motivovaný indiány a přizpůsobený dosavadní znalostí písmen. Čtení děti moc bavilo a nejvíce se jim líbila legrační indiánská jména.

Čtvrtou hodinu jsme se naučili dvě indiánské písničky, přečetli jsme si příběh    „ Malého stromu, indiánského chlapce „ a ukončili jsme vyučování divokými tanci za zvuku indiánských bubnů.

Celý den s námi byla nádherná, velká indiánská panenka, kterou donesla Laurinka z naší třídy a my jsme ji nazvali Rybanou.

Projektový den se velmi vydařil. Dětem se takové vyučování moc líbilo a deváťáci se chtěli vrátit zpět do 1. třídy.

Tím jsme ukončili první etapu čtení v Živé abecedě.

 

Mgr. Lenka Daňková