Výběr stravného na měsíc prosinec

20.11.2019 at 10:41

Výběr stravného na měsíc prosinec

  1. 11. – 27. 11. 2019      7:00 – 15:30

 Předpokládaná cena stravného
( 15 vyučovacích dnů)                                                                                                                               

                                                                                  

žáci MŠ do 6 let               285 Kč  (á 19 Kč)                                                      

žáci ZŠ 7 – 10 let              330 Kč  (á 22 Kč)

žáci ZŠ 11 – 14 let             375 Kč  (á 25 Kč)

žáci ZŠ nad 14 let              435 Kč  (á 29 Kč)

cizí strávníci                        960 Kč  (á 64 Kč)  

Radová Renáta         vedoucí školní jídelny