Logická olympiáda

5.11.2019 at 15:41
Již tradičně probíhal říjen na naší škole ve znamení Logické olympiády.Letošního ročníku se u nás zúčastnilo zatím rekordních šedesát osm dětí.  Tato soutěž, pořádaná společností MENSA ČR je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
 Naši žáci se soutěže zúčastnili ve třech kategoriích . V kategorii druhých ročníků ZŠ se na prvním místě umístil Martin Kusý, na druhém Jakub Fojtík a na třetím Michal Tvrdoň. V kategorii třetích až pátých ročníků se na prvním místě umístil Lubomír Czyž, na druhém Robin Fojtík a na třetím Patrik Orság. V kategorii šestých až devátých tříd na zlato dosáhla Eliška Macháčková, stříbrná byla Kaya Grossmannová a bronz si odnesl Jan Šustala. Všem medailistům gratulujeme!