Třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků

30.9.2019 at 21:50

Třídní schůzky pro vycházející žáky a jejich rodiče se konají ve čtvrtek 10. října 2019 v 15:15
ve školní jídelně ZŠ.
Program: Informace výchovného poradce k přijímání na SŠ a prezentace SŠ.

Mgr. Radmila Bayerová