Dějepisná exkurze do Osvětimi a Krakova

2.7.2019 at 22:10

           Ve středu 26. června se žáci devátého ročníku naší školy zúčastnili dějepisné exkurze v koncentračním táboře Osvětim v Polsku. Děti navštívily dva tábory – Osvětim I. (Auschwitz I.) a Březinku (Auschwitz-Birkenau). Nejprve jsme si prohlédli první část tábora, kde se nacházely „obytné“ bloky pro vězně, popraviště a jediná zachovalá plynová komora. Byly zde vystaveny dobové fotografie vězňů a osobní věci zavražděných lidí. Nechyběla také expozice věnovaná vězňům z českých zemí. Pak jsem se autobusem přemístili do druhé části, tzv. vyhlazovacího tábora Březinka. Zde nás především překvapila rozlehlost tábora. Po celou dobu nás doprovázeli profesionální průvodci, kteří mluvili česky. Dozvěděli jsme se od nich informace o životě vězňů, v jakých trýznivých a nelidských podmínkách museli žít. Celodenní výlet jsme pak ukončili návštěvou královského města Krakow. S panem průvodcem jsme navštívili královský hrad Wawel a Staré město, jehož jádrem je Hlavní náměstí (Rynek Glowny).

                                                                                                          Mgr. Markéta Hodslavská