POST BELLUM – PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

27.6.2019 at 06:55

Je 24. 6. 2019 a my, plní očekávání, míříme do auly novojičínské radnice. Tak dnes po půlročním úsilí vyvrcholí akce, do které jsme se po boku 4 dalších základních škol z Nového Jičína zapojili. 

Projekt organizace Post Bellum s podtitulem Příběhy našich sousedů nás doslova pohltil. Jedná se o osobité zpracování celoživotních vzpomínek pamětníků ze sousedství. My, ze školy Komenského 66, jsme měli tu příležitost pracovat s panem Oldřichem Sobkem, kterého jsme navštívili v Libhošti u Nového Jičína, kde žije. Natočili jsme s ním dvouhodinový rozhovor, plný zajímavostí z historie ochrany životního prostředí. Všechny nás osobní příběh pana Sobka zaujal, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, o kterých jsme dosud neměli ani tušení. V příjemném prostřední útulného obýváku jsme se všichni cítili velmi příjemně. Z pořízeného záznamu bylo ale třeba pořídit pouze tříminutovou reportáž. Nevěřili byste, jak je těžké vybrat z tak dlouhého povídání informace jen na 180 vteřin a propojit je mluveným slovem. Napsali jsme scénář a vydali se na workshop do profesionálního nahrávacího studia Rádia Čas. Zde jsme nejprve namlouvali své repliky na mikrofon a pak jsme byli svědky toho, jak se dá materiál upravit a sestříhat. Nakonec nás sympatický moderátor provedl celým rádiem. Odvezli jsme si zážitky na celý život.

K projektu bylo třeba dokončit ještě závěrečnou prezentaci. Tu jsme pojali poeticky a využili v ní jak hudební doprovod, tak třeba i Skácelovy verše, které skvěle posloužily k vyjádření vztahu člověka k přírodě. Panu Sobkovi jsme v ní poděkovali za celoživotní přínos v oblasti ochrany přírody a zároveň jsme prostřednictvím jeho životního příběhu vyobrazili vývoj ochrany životního prostředí v našem bezprostředním okolí.

Přehlídku výsledných prezentací jsme nakonec sice nevyhráli, ale těžko můžete stavět na váhy životní osudy lidí, jejich vzpomínky, paměti. Proto jsem celý projekt jako soutěž nevnímali a jsme si jistí, že jsme se svého úkolu chopili se ctí. Všechno, co jsme z něj měli získat, máme – respekt ke stáří, zkušenost s natáčením reportáže a prezentováním na veřejnosti, a hlavně zkušenost s prací na dlouhodobém projektu, který nás hodně naučil, posunul a v našem úsilí spojil. Všechny naše výstupy naleznete zde https://www.pribehynasichsousedu.cz/novy-jicin-studenka/novy-jicin-studenka-2018-2019/sobek-oldrich/.

Aneta Jašková, Adéla Pavlasová, Kryštof Liďák, Beatrix Kolderová a p. uč. Alena Bolomová